Az Igazgatóság vezetői


Vissza

Mácsai Antal

Rendfokozat: tű. ezredes

Munkahely: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Beosztás, munkakör: igazgató

Levélcím: H-7602 Pécs, Pf. 326.

Telefon / Fax: (+36-72) 587-100

E-mail cím: baranya.titkarsag@katved.gov.hu

Önéletrajz:

A polgári védelmi szakterületen széles körű tapasztalattal, több mint két évtizedes rendvédelmi vezetői gyakorlattal rendelkezik. Részt vett külföldi és hazai természeti katasztrófák felszámolásában, több alkalommal irányítói feladatokat látott el. Jelentős szakmai tapasztalatokat szerzett a kommunikációs rendszerek, a nukleárisbaleset-elhárítás, a veszélyhelyzeti tervezés és a veszélyhelyzetek kezelése területén. Fontos feladatának tekinti a tapasztalatok átadását, a lakosság veszélyhelyzeti felkészítését, több száz diplomamunka elkészítését segítette konzulensként.
Hívójeles rádióamatőr.
Orosz nyelvvizsgával rendelkezik.
A Rendészettudományi társaság, az OKF Tudományos Tanács tagja.
 


Szakmai pályája:

1983-1991 között a Magyar Honvédség, légvédelmi rakétás alakulatainál látott el tiszti beosztásokat
1991-1999 között a Tolna Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság Szekszárdi Kirendeltség törzsparancsnok helyettese, majd Kirendeltség vezető
2000- 2012. 06.30-ig a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
2012.07.01-től a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
 


Tanulmányok:

1978-ban a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola - híradástechnikai mérnök
1998-ban a Janus Pannonius Tudományegyetem - környezetvédelmi szakmérnök,
2011-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem – vegyi és környezetbiztonsági szakirány - védelmi igazgatási menedzser


Kitüntetések:

Haza szolgálatáért érdemérem bronz fokozat
Védelmi Igazgatásért emlékérem arany fokozat
Kiemelkedő tudományos munkáért emlékérem
Vöröskeresztes munkáért ezüst fokozat
Polgári Védelemért Miniszteri Díj
Vöröskeresztes munkáért arany fokozat