Az Igazgatóság vezetői


Vissza

Dr. Pandur Gabriella

Rendfokozat: tű. alezredes

Munkahely: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Beosztás, munkakör: hivatalvezető

Nyelvtudás: angol, francia

Levélcím: 7627 Pécs, Engel János utca 1.

Telefon / Fax: (+36-72) 587-100

E-mail cím: baranya.titkarsag@katved.gov.hu

Önéletrajz:

2010-től tagja a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnek. Korábban a Magyar Helsinki Bizottságnál és az Engel Ügyvédi Irodánál dolgozott gyakornokként. A katasztrófavédelem központi szervénél jogászként perképviselettel és jogszabály-szerkesztéssel foglalkozott. Részt vett továbbá a veszélyes áru szállításhoz és a kritikus infrastruktúra védelemhez kapcsolódó jogszabályalkotási folyamatban. 2016. áprilistól került a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába.


Szakmai pályája:

2006. szeptembere és 2007. májusa között az egyetem mellett gyakornoki munkát  végzett a Magyar Helsinki Bizottságnál, ahol feladatai közé tartozott többek között Európai Emberi Jogi Bírósági ítéletek kutatása, valamint külföldi jogkutatás, összehasonlító elemzések készítése.
2007. július 9. napjától az Engel Ügyvédi Iroda gyakornokaként dolgozott a végzős egyetemi év alatt folyamatosan. Az egyetemi diploma megszerzése után ügyvédjelöltté avatásig gyakornokként, utána ügyvédjelöltként vett részt az Engel Ügyvédi Iroda munkájában 2010. november 30.-ig.

Ügyvédjelölti munkakör:
-hivatalos beadványok (különösen ingatlan-nyilvántartási beadványok) szerkesztése, okiratszerkesztés, cégalapítási és cégmódosítási dokumentumok elkészítése;
-kapcsolattartás hivatalokkal, peres eljárásban beadványszerkesztés, peres képviselet főleg munkaügyi és egyéb polgári perekben;
-külföldi ügyfelekkel való kapcsolattartás, angol nyelvű kommunikáció, fordítás angolról magyarra, magyarról angolra.

2010. 12. 01.-2016.03.31.: a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség  jogásza,  amelynek keretében az alábbi munkaköröket látta el:
Jogi előadói, perképviseleti, jogszabály-szerkesztési munkakör:
-Jogi beadványok szerkesztése, peres és nemperes képviselet veszélyes áru közúti és vasúti szállításokkal, veszélyes üzemekkel kapcsolatos közigazgatási perekben; jogszabály-véleményezés
-Hazai jogalkotás (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet és belső szabályozó) az alábbi területeken:
-Veszélyes áru szállítás ellenőrzésével kapcsolatos végrehajtási rendeletek (ADR, RID, ADN);
-Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés Európai Uniós irányelve (Seveso II. irányelv) hazai jogrendbe ültetése: katasztrófavédelmi törvény IV. fejezete, valamint annak végrehajtási rendelete; jelenleg folyik a Seveso III. irányelv átültetése
-Gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos BM rendelet munkacsoportjában való részvétel;
-Kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos törvény megalkotásában való részvétel;
-Főigazgatói belső normák kidolgozása keretében az országosan egységes hatósági jogalkalmazás érdekében hatósági eljárási iratminták és eljárásrendek elkészítése veszélyes üzemek, szállítmányok szakterületen;
Európai Uniós jogalkotási és nemzetközi kapcsolattartói munkakör:
-Európai Unós jogalkotás keretében a magyar soros elnökségi irányelv-tervezet szerkesztése a Bizottsággal és a Tanács Főtitkárságával közösen angol nyelven, annak tagállami egyeztetése, előrehaladási jelentés szerkesztése, magyar nem hivatalos fordításában való részvétel.  
-Külföldi szakmai konferenciákon való részvétel (WPE ülések, ENSZ-EGB Egyezmény). -Seveso II. irányelv Környezetvédelmi munkacsoportban történő tárgyalásán való részvétel, ahhoz kapcsolódó háttéranyagok elkészítése angol és magyar nyelven; Brüsszelben a magyar soros elnökség alatt a magyar álláspont képviselete; a vidékfejlesztési miniszter, köztársasági elnök beszédének fordítása, egyéb miniszteri felkészítő anyagok elkészítése;
Titkárságvezetői munkakör:
-A főfelügyelőség határidős feladatainak nyomon követése, vezetői és miniszteri jelentések megírása, kormány-előterjesztések szerkesztése, BM Jogi Főosztályával való együttműködés.
Európai Uniós támogatással érintett projekttel (EKOP 1-A-2) kapcsolatos munkakör:
-A projektmenedzser asszisztenseként a projekttel kapcsolatos szakmai kérelmek, adatszolgáltatások teljesítése, közbeszerzési és pénzügyi szakterület támogatása.


2016.04.01.-2016.06.15.: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály kiemelt főelőadó
feladatok: hatósági munka (helyszíni szemlék, helyszíni ellenőrzések végrehajtása, hatósági eljárások lefolytatása tűzvédelmi és iparbiztonsági szakterületen), a kollégák hatósági munkájának jogi támogatása.

2016.06.16- tól Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatal, hivatalvezető, beosztását megbízással látja el.


Tanulmányok:

2003-2008:  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán végezett nappali tagozatos jogász szakos hallgatóként cum laude minősítéssel, doktorrá 2008. július 11. napján avatták, szakdolgozatát a Polgári Jogi Tanszéken írta, versenyjogi témában.

2011. április 27: Veszélyes áru ügyintéző OKJ képzés 95%, jeles eredménnyel.

2012. július: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szevező OKJ-s  felsőfokú képzés 97%, jeles eredménnyel

2013. szeptember – 2015. március: Pécsi Állam-és Jogtudományi Kar Energetikai szakjogász képzés kitűnő eredménnyel

2015. : rendészeti szakvizsga

2015. : ADR tanfolyam


Nyelvvizsgák: Angol felsőfokú C;  Francia középfokú C típus,
Számítógépes ismeretek: MS Word és Excel, Power Point  felhasználói szintű ismerete, Internet, CD jogtár használata
B kategóriás jogosítvány


Kitüntetések:

Főhadnagyi és századosi rendfokozatát soron kívüli előléptetéssel szerezte meg.