Beépített tűzvédelmi berendezés karbantartás


Beépített tűzvédelmi berendezés kivitelezés, karbantartás, javítás, telepítés, felülvizsgálat

A 2013. november 29-én hatályba lépett az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII. törvény 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenység nem bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység, vagyis a tevékenység megkezdését, folytatását, továbbá az azzal kapcsolatos adatváltozásokat nem kell a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

Ezzel összefüggésben a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezésére, karbantartására, javítására, telepítésére, felülvizsgálatára nem kell alkalmazni a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényt, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés i) pontját, a (2) bekezdés c) pontját, a 6. § (2) bekezdését, továbbá a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet előírásait. A beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezésével, karbantartásával, javításával, telepítésével, felülvizsgálatával összefüggésben a bejelentések és a nyilvántartások kezelésére, közzétételére 2013. november 29-et követően a katasztrófavédelmi szerveknek nincs jogszabályi felhatalmazása.

A továbbiakban a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységének vizsgálatára, tűzvédelmi ellenőrzés keretében – a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján – a katasztrófavédelmi kirendeltségeknek van hatásköre. Amennyiben a tevékenységet a szolgáltató nem az előírások szerint végzi, a Korm. rendelet 1. melléklet 24. sora alapján 100.000-től 1.000.000 forintig terjedő, ismételten kiszabható tűzvédelmi bírsággal sújtható.