Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Hogyan függ össze a katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettség a veszélyes anyagokkal vagy veszélyes árukkal kapcsolatos tevékenységekkel?

A katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítása és a Kat. IV. fejezetének hatálya alá való tartozás megállapítása (üzemazonosítás) két külön feladat.
 
Üzemazonosítás elvégzése:
Az üzemazonosításhoz a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (R.) 1. mellékletében foglaltak az irányadók. A R. leírja, hogy meg kell vizsgálni a telephelyen jelenlévő mindenkori maximális veszélyes anyag mennyiséget, vagyis azt a mennyiséget, ami az év bármely napján maximálisan előfordulhat. E mennyiség alapján kell a vállalkozást besorolni. Amennyiben a telephelyen a jelenlévő veszélyes anyagok mennyisége meghaladja az alsó küszöbérték 25%-át, vagy kiemelten kezelendő létesítménynek minősül, akkor az a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozik.

Katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítása:
Amennyiben a vállalkozás a Kat. IV. fejezet hatálya alá tartozik, akkor mint üzemeltetőnek kell a katasztrófavédelmi hozzájárulást megfizetnie (Kat. 79. § (1) a)). Ebben az esetben, a katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetés alapja a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett éves nettó árbevétel 0,1%-a.Ha a vállalkozás nem a Kat. IV. fejezete szerinti üzemeltető, akkor azt kell vizsgálni, hogy a telephelyen jelenlévő anyagok a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály (ADR) hatálya alá tartoznak-e. Ha igen, akkor a vállalkozás, mint gazdálkodó szervezet az ADR-es veszélyes áru tárolásának, gyártásának vagy feldolgozásának végzése okán fizet katasztrófavédelmi hozzájárulást (Kat. 79. (1) b)). A katasztrófavédelmi hozzájárulás összegének megállapításához ekkor a Kat. 79. § (4)-(6) bekezdései adnak iránymutatást.