Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

A cégünk telephelyén lévő veszélyes áruk (xilol és oldószeres festékek) mennyisége alapján küszöbérték alatti kategóriába sem tartozunk, ezért a Kat. 79.§ (1) b) pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülünk. Fizethetjük-e a katasztrófavédelmi hozzájárulást a Kat. 79. § (5) pontja szerint − azaz mint veszélyes árut feldolgozó gazdálkodó szervezet − miután mi a veszélyes árukból mint alapanyagokból nem veszélyesnek minősített adalékanyagok hozzáadásával, csak fizikai keveréssel állítjuk elő a festékeket?

Amennyiben veszélyes áruk feldolgozását végzi a vállalkozás − vagyis veszélyes árut használ fel segédanyagként vagy alapanyagként, de a termék nem veszélyes áru − akkor fizethető a katasztrófavédelmi hozzájárulás a Kat. 79. § (5) szerint, vagyis a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a tevékenység során felhasznált veszélyes áru nettó értékének 0,1%-a.
 
Amennyiben a végtermék veszélyes árunak minősül, úgy a tevékenység veszélyes áru gyártásának tekintendő, ekkor a hozzájárulás alapja a Kat. 79. § (4) bekezdés c) pontja szerint a termék értékesítéséből származó árbevétel 0,1%-a.
 
Ha a vállalkozás mindkét fenti tevékenységet végzi, akkor a 79. § (6) bekezdése szerint ki kell számolni a hozzájárulás összegét mindkét esetre, majd a nagyobbat kell befizetni.