Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Családi gazdaság esetén az éves nettó árbevételt, hogy kell számolni tagonként vagy összevontan? A katasztrófavédelmi hozzájárulás miatt érdeklődöm, mert nem mindegy, hogy meghaladja-e az éves nettó árbevételük az 50 Mft-ot.

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján:
 
(2) A Földművelésügyi Igazgatóság a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó … rendelkezik őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában…
 
Ebből kifolyólag a családi gazdaság tevékenységét vagy őstermelői vagy egyéni vállalkozói jogviszonyban végzi. A mezőgazdasági őstermelők nem tartoznak a hozzájárulás fizetésre kötelezettek körébe, mivel nem minősülnek gazdálkodó szervezetnek; az egyéni vállalkozók azonban fizetésre kötelezettek, amennyiben a Kat. 79. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mentességet nem kapnak.
 
Családi gazdálkodók esetében az élethivatásszerűen végzett mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel összegének kiszámítását a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint kell végezni és amennyiben az eredmény meghaladja az 50 millió Ft-ot, akkor hozzájárulás fizetésére kötelezettek. Tehát nem a tagonkénti árbevétel számít.