Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Kötelezhető-e katasztrófavédelmi engedély beadására, illetve üzemazonosítási adatlap beküldésére az a magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, amely nem tárol az R. 1. számú melléklete szerint küszöbérték alatti mennyiséget elérő mértékű veszélyesnek minősülő anyagokat?

Az R. 33. § (1) szerinti küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a 2. melléklet szerinti üzemazonosítási adatlapokat a veszélyes tevékenység végzéséhez, folytatásához szükséges katasztrófavédelmi engedély iránti kérelme mellékleteként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez nyújtja be.
 
Katasztrófavédelmi engedély kérelem beadására és üzemazonosítási adatlap beküldésére csak a Kat. 3. § 23. pont szerinti üzemeltetőnek minősülő természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kötelezhető. Az köteles a katasztrófavédelmi engedély kérelmet és üzemazonosítási adatlapokat beküldeni, aki veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerződés alapján döntő befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működésére.
 
Katasztrófavédelmi engedély kérelmet tehát nem kell benyújtani a hatósághoz, ha az R. 1. melléklet szerinti veszélyesnek minősülő anyagokból az alsó küszöbérték 25%-t el nem érő mennyiségben tárolnak az adott telephelyen, vagy nem minősülnek kiemelten kezelendő létesítménynek. A hatóság a küszöbérték alatti üzem kategória megállapítása céljából bekérhet erre vonatkozó nyilatkozatot, adatszolgáltatást. A Kat. 25. § (4) szerint a hatóság a IV. fejezet hatálya alá tartozás megállapítása céljából bármely gazdálkodó szervezetet adatszolgáltatásra kötelezhet és annak telephelyén hatósági ellenőrzést tarthat.