Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Milyen szempontok alapján választják be az embereket polgári védelmi szervezetbe kötelezettként?

Magyarországon 18 éves kortól az öregségi nyugdíjkorhatárig minden olyan állampolgár polgári védelmi szolgálatra kötelezhető, akire nem érvényes a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott mentességek valamelyike. Természetesen szó sincs arról, hogy minden 18 és 62 év közötti magyar állampolgárt beosztanának polgári védelmi szolgálatra. Mivel a katasztrófák elleni védekezés összetett feladat, a közvetlenül beavatkozó állományon kívül elengedhetetlen számos különböző foglalkozású állampolgár eredeti munkaköri feladatainak ugyanabban az időben történő zavartalan ellátásának biztosítása, rendőrtől a postáson, a lelkészen át egészen az igazságszolgáltatásban dolgozókig. Kulcskérdés a kritikus időszakban a tényleges katasztrófa közvetlen bekövetkezése előtti vagy alatti időszakban a piacgazdaságra alapuló társadalmi rend fenntartása és a nemzetgazdaság folyamatos működése. Bár elméletileg a polgári védelmi kötelezettség alatt állók több tízszer annyian vannak, mint az egy adott időpontban felkészítendő és felszerelendő személyek, az egyéni élethelyzetekből fakadóan – amit a törvényi rendelkezésben nem lehet teljes mértékben kifejteni – nem teljesít majd mindenki tényleges polgári védelmi szolgálatot.
Még akkor sem teljesen biztos, hogy egy állampolgár a kijelölése során bármikor tényleges beavatkozáson vesz részt, ha öt éven át tagja települése polgári védelmi szervezetének. A települési polgári védelmi szervezet egységeit – műszaki, infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, lakosságvédelmi – a település veszélyeztetettségének megfelelően alakítják ki. Ezek tagjait szaktudás, életkor (elsősorban a 22-27 éves korosztály), egészségügyi állapot és munkahely alapján jelölik ki.
Mindazokat, akik egyéni helyzetükből, munkahelyi, családi vagy társadalmi kötelezettségeik miatt nem, vagy csak aránytalanul nagy áldozatok mellett tudnák teljesíteni a polgári védelmi szolgálatot, ahogyan eddig sem, ezután sem osztják be. Amennyiben a beosztás esetén bárki úgy gondolja, hogy nem megfelelően vették figyelembe a szolgálat teljesítésével szemben felhozott érveit, akkor a polgármester elsőfokú beosztó határozata ellen fellebbezést nyújthat be a megyei, illetve fővárosi kormányhivatalhoz. A polgári védelmi szolgálat jelenleg az állampolgárok 1 százalékát érinti.