Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Mire számítsak, ha behívnak? Konkrétan miként zajlik majd a képzésem?

A polgári védelmi szervezetbe önként jelentkező, illetve az oda beosztott állampolgárok felkészítésen vesznek részt. A felkészítést a hivatásos katasztrófavédelmi szerv végzi, elsősorban elméleti oktatás formájában. A polgári védelmi felkészítésnek négy fajtája van, ezek a következőek: alapképzés, szakkiképzés, továbbképzés és vezetői képzés.
 
A polgári védelmi alapképzés
Valamennyi, polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgárt egyszer alapképzésben kell részesíteni, amelynek az időtartama összesen 6 óra. A képzés során a résztvevők általános katasztrófavédelmi ismereteket, munka- és balesetvédelmi szabályokat, alapvető egészségügyi ismereteket, valamint jogaikat és kötelezettségeiket sajátítják el.
 
A polgári védelmi szakkiképzés
A szakkiképzés konkrét szakfeladatokra történő felkészítés. Időtartama 8 óra. A képzés tárgya attól függ, hogy az állampolgár a polgári védelmi szervezet melyik egységében teljesít majd szolgálatot. A munka- és balesetvédelmi szabályokon túl a képzés az alkalmazott munka- és védőeszközök használatáról szóló, valamint az állampolgár későbbi beosztásában ellátandó feladatokra és azok végrehajtására vonatkozó ismereteket tartalmazza.
 
A polgári védelmi továbbképzés
A polgári védelmi továbbképzés a település katasztrófavédelmi osztályba sorolásától függően a polgári védelmi szakkiképzésben részesült személyek meghatározott időközönként ismételt felkészítése, a korábbi ismeretanyagok naprakésszé tétele. Az egyes és kettes katasztrófavédelmi osztályú településen létrehozott polgári védelmi szervezet tagjait legalább háromévente, a hármas besorolású településeken legalább ötévente kell továbbképzésben részesíteni. A továbbképzés időtartama 12 óra.
 
A polgári védelmi vezetői képzés
Az állampolgárokból megalakított polgári védelmi szervezetek vezetői szintén az önkéntesen jelentkező, vagy beosztott állampolgárok közül kerülnek ki. A polgári védelmi szervezetek vezetőit 14 órás vezetői képzésben kell részesíteni. Ez olyan speciális, az egység tevékenységére jellemző irányítási és felügyeleti, vezetéselméleti ismereteket tartalmaz, ami lehetővé teszi a vezetők számára a katasztrófák elleni védekezés rendszerszemléletű megközelítését, vezetését.
 
A fentiek alapján jól látható, hogy néhány órás képzésekről van szó, és nem hosszú, hetekig tartó képzésekről.