Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

Ha az üzemeltetőnek, illetve gazdálkodó szervezetnek a jogszabályban foglalt számítási módszer alkalmazása aránytalan többletköltséggel járna (pl. nyilvántartási rendszer fejlesztése, adminisztrációs idő- és költségnövekedés, szakértő igénybevétele s

A Kat. 79. § (8) bekezdése nem szankciót jelent, hanem a szabályozás itt lehetőséget biztosít az üzemeltetőnek, illetve a gazdálkodó szervezetnek − amennyiben részére a (3)-(6) bekezdésben foglalt módszer alapján végzett számítás aránytalan többletköltséggel járna −, hogy a teljes éves árbevétele alapján fizesse meg a hozzájárulást. Ez esetben a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a teljes tevékenységből származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%‑a.