Gyakran Ismételt Kérdések


Vissza

A küszöbérték alatti üzemnek kell-e biztonsági jelentést készítenie? Ha igen, akkor a jogszabály alapján csatolni kell a 10. § (2) a) és c) valamint a (3) b)-d) pontjában foglaltakat. Igaz-e, hogy eszerint a 10. § (2) b) a biztonsági jelentést készítő szakértő kimarad?

A küszöbérték alatti üzemeknek nem kell biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést készíteniük.
A R. 33. § szakasza alapján a küszöbérték alatti üzem üzemeltetőjének a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a R. 2. melléklete szerinti üzemazonosítási adatlapokat kell benyújtania a katasztrófavédelmi engedély iránti kérelme mellékleteként. A benyújtott dokumentáció vizsgálatát, szükség esetén a helyszíni szemlét, illetve további tájékoztatáskérést követően a katasztrófavédelmi szerv területi szerve javaslatot tesz a központi szerv részére a katasztrófavédelmi engedély megadására. A hatóság a Kat. 40. § (2) bekezdése alapján az engedély megadására irányuló döntésében tájékoztatja az üzemeltetőt arról, hogy szükséges-e súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) készítése. (Ha SKET benyújtásikötelezettség az üzemeltetőt nem terheli, a hatóság a katasztrófavédelmi engedélyt megadja.) Amennyiben a hatóság előírta a SKET készítését, úgy azt az üzemeltető – a megjelölt határidővel – benyújtja, amelyet a katasztrófavédelmi hatóság 60 napon belül megvizsgál, és azután dönt a katasztrófavédelmi engedély megadásáról. A készítendő SKET tartalmi és formai követelményeit a R. 5. melléklete tartalmazza.
A R. 33. § (1) határozza meg a katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem benyújtásának szabályait az alábbiak szerint:
„A küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a 2. melléklet szerinti üzemazonosítási adatlapokat a veszélyes tevékenység végzéséhez, folytatásához szükséges katasztrófavédelmi engedély iránti kérelme mellékleteként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a 10. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott – a küszöbérték alatti üzemre vonatkoztatott – adatokat, valamint a kérelemhez csatolni kell a 10. § (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott iratokat.” A fentiek alapján a 10. § (2) b) szerinti, a biztonsági jelentést készítő szakértőre vonatkozó adatokat nem kell szerepeltetni, mivel a küszöbérték alatti üzemeknek nem kell biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést készíteniük.