Hírek


Megalakult a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
2013. január 30.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon tartotta alakuló ülését szerdán,a huszonhárom szervezetet magába foglaló Megyei Tűzmegelőzési Bizottság.
Az alakuló ülést Mácsai Antal mk. tű. ezredes igazgató nyitotta meg, aki a bizottsági tagok köszöntését követően ismertette a testület főbb feladatait, céljait.
 
A Megyei Tűzmegelőzési Bizottság célja, hogy javaslataival, tanácsaival, a magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek irányába történő kommunikációval segítse a tűzmegelőzéssel összefüggő feladatokat.
 
Baranya megyében a tűzesetek száma 2011-ben 1180, míg 2012-ben 1476 volt. A növekedés egyértelműen a nyári és az őszi időszakban bekövetkezett, száraz gazban, avarban keletkezett tüzek kiemelkedően nagy számára vezethető vissza. Az 1476 esetből 626 alkalommal kellett erdő és vegetáció tűzhöz vonulniuk a baranyai tűzoltóknak.
 
Mácsai Antal kiemelte az augusztusi hosszúhetényi tűzesetet, ahol 35-40 hektáron száraz gaz, bozót, fű és gaz égett. A katasztrófavédelem öt gépjárműfecskendővel és három vízszállítóval vonult a helyszínre, ahol a tűzoltók munkáját nagymértékben nehezítette az erős szél, a vízhiány és a kedvezőtlen terepviszonyok. Csak ennek az egy vegetációs tűznek a felszámolási költsége több millió forint volt – mondta az igazgató.
 
Az őszi- téli időszakban bekövetkező – a fűtéssel és tüzeléssel összefüggő – káresetek száma is magas, 2012. szeptember 1. óta ez idáig 13 kéménytűz volt a megyében. Több tucat jelzés érkezik kazánházakban keletkezett tüzekhez, de szén-monoxid mérgezés miatt is vonulniuk kellett a tűzoltóknak, valamint a társszerveknek, és csak a gyors beavatkozásnak volt köszönhető, hogy ezek az esetek nem végződtek halállal.
 
A tűzesetek következtében a lakóingatlanokban és a gazdasági szereplők vagyontárgyaiban évente a tízmilliárdos nagyságú kár keletkezik, mely összeget növeli a kárhelyszíni beavatkozások további milliárdos költsége. Az ipari ágazatban a tüzek miatt keletkező termeléskiesés a tűzkár értékének több százszorosa is lehet. A szabadtéri tüzek a természetben, a környezetben okozott súlyos károk, a lassan regenerálódó ökológiai pusztítások miatt jelentősek.
 
A tűzkárok csökkentését elsősorban hatékony megelőző tevékenységgel kell elérni. Amennyiben a tűzmegelőzés érdekében folytatott prevenciós propaganda sikeres és hatékony, akkor az említett számok olyan mértékben csökkenthetők, amelyek több milliárdos megtakarítást eredményezhetnek a nemzetgazdaságnak, az egész országnak.
 
A bizottsági munkában a tüzek megelőzésében és a tűzoltásban állami szervek, a kormányhivatal szakigazgatási szervei, tűzvédelmi szolgáltató vállalkozások, a tűzmegelőzésben érintett egyéb szolgáltatók, vállalatok, helyi médiaszolgáltatók, szakmai kamarák, és szakértők vesznek részt, összesen 23 szervezet kap fontos szerepet.

A megnyitót követően a bizottságba delegált tagok mutatkoztak be, ismertették főbb feladataikat, tevékenységüket.
Ezt követően Vetusinszki Balázs tű. őrnagy megyei tűzoltósági főfelügyelő ismertette bizottság ügyrendjét és a 2013. évi munkaprogramot, melyet a delegáltak egyhangúan elfogadtak. A feladatok – a folyamatos jogszabályi változások követésével – az adott időszakra, évszakra jellemző tűzesetek megelőzésére irányulnak.
 
A bizottság a munkáját alapvetően munkacsoportokban fogja ellátni, melyeknek a meghatározása, és a feladatok csoportosítása az alakuló ülésen, a delegáltak aktív közreműködésével történt meg.
 
Mácsai Antal az alakuló ülés végén megköszönte a delegáltak közreműködését, és kihangsúlyozta, hogy a bizottság munkája során számít a különböző területekről érkezett szakemberek tapasztalatára, építő jellegű javaslataira a célok megvalósítása érdekében.


 

Kapcsolódó képek:

Megalakult a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság Megalakult a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság Megalakult a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
>>> További képek a galériában <<<