Hírek


Kerti hulladékok égetésének szabályai - előzzük meg a szabadtéri tüzeket!
2014. március 04. 14:10
A tavasz beköszöntével egyre többen keresik fel nyaralóikat, hétvégi házaikat, és kezdik meg a kerti munkákat. Mindez általában tűzgyújtással is jár, de kevesen tudják, hogy az égetés szigorú szabályokhoz van kötve. A szabadtéri égetés során fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok betartására, hiszen minden év tavaszán visszatérő problémát jelentenek a szabadtéri tüzek, ugrásszerűen megnő az ilyen típusú esetek száma. Különféle okokból gyulladhatnak meg erdők, mezők és tarlók, de a számok azt mutatják, hogy a legtöbb eset emberi gondatlanságra vezethető vissza. A katasztrófavédelem és a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság éppen ezért kiemelt feladatként kezeli a vegetációtüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást és tájékoztatást.

Kerti hulladékok égetése

Kisvárosokban, falvakban gyakran találkozunk azzal, hogy a ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat égetéssel semmisítik meg. Ez azonban fokozott veszélyt is rejt magában, mind az emberre, mind a környezetre nézve. Az égetés előtt mindig tájékozódni kell arról, hogy a település önkormányzata szabályozta-e helyi rendeletben a szabadtéri égetés idejét. Amennyiben van az égetésre vonatkozó helyi rendelet, úgy kerti hulladékot csak az abban foglalt napokon és időtartamban lehet égetni.

Bejelentés

A külterületen a vágástéri hulladék, tarló, gyep- illetve nád égetését  a tűzgyújtást 24 órával előbb be kell jelenteni a katasztrófavédelemnek, hiszen a növényi hulladékok égetése alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek számít. Ezért az égetés helyét, időpontját, terjedelmét be kell jelenteni a baranya.ugyelet@katved.gov.hu elektronikus címen. A bejelentő lapot a honlapunk főoldalán a gyorslinkek között érheti el, vagy az alábbi linkre kattintva tudja letölteni:

BEJELENTŐ LAP

A tűzgyújtás veszélyes tevékenység, érvényesül a fokozott veszéllyel járó tevékenységekkel kapcsolatos azon szabály, hogy szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy bódító hatású anyag hatása alatt tilos e tevékenységet folytatni.

A katasztrófavédelem ajánlása szerint, az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül tűzgyújtás előtt. Tüzet csak szélcsendes időben szabad gyújtani! A kerti égetés során is gondoskodni kell arról, hogy már a gyújtást megelőzően megfelelő oltóanyag álljon a rendelkezésünkre, illetve a tüzet minden esetben a tevékenység végén el kell oltani, ügyelni kell arra, hogy parázs ne maradjon hátra.

A tüzet még másodpercekre sem szabad magára hagyni!

Kerti grill partikra vonatkozó szabályok

A fenti szabályok vonatkoznak a kerti partikra, a kerti sütésekre és főzésekre is azzal, hogy ezeket nem kell bejelenteni, valamint, hogy a sütőhelyek megválasztása az uralkodó széliránynak megfelelően történjék. Számolni kell azzal, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja.

A főzéshez, sütéshez használt eszközöket stabilan rögzítsük, megfelelően telepítsük (a felboruló edény égési sérülést okozhat, illetve pld. a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén gyújtási veszélyt jelenthet). A kerti partira is érvényes azonban a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabály: aki a kerti tüzet vagy a grillt kezeli, amíg e tevékenységet folytatja, és a tüzet el nem oltotta nem fogyaszthat alkoholt, nem kerülhet befolyásolt állapotba.

Amennyiben baj történik, a tűz elterjed, nem tudjuk megfékezni avagy tüzet észlelünk, azt kötelesek vagyunk azonnal bejelenteni! A bejelentést megtehetik a 105-ös segélyhívó telefonszámon. Amennyiben azt észlelik, hogy valaki a tűzgyújtási szabályokat megszegi, vagy tűzgyújtási tilalom ellenére gyújt tüzet szintén köteles bejelenteni.

Aki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható. (259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet)

További információk és a témához kapcsolódó megelőző spotfilmek az ALÁBBI LINKEN érhetők el. 

Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság