Hírek


Ülést tartott a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
2013. október 30. 15:11
Az év elején megalakult Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a mai napon tartotta féléves ülését, amelyen a Bizottságba delegált tagok vettek részt. Az értekezleten áttekintették az elmúlt időszakban végrehajtott feladatokat, és a következő időszak főbb célkitűzésit.

Az ülést Mácsai Antal mk. tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató nyitotta meg, aki egyben a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság elnöke is. Az igazgató elmondta, az országos bizottság mintájára létrehozott megyei szervezet rendkívül hatékony időszakot tudhat maga mögött. Kiemelte, a különböző megyei szakterületi vezetők ilyen összetételben még soha nem dolgoztak együtt, amelyre a tűzmegelőzési bizottságban most lehetőség nyílt. Az egyes szakterületek más-más szemléletmódja rendkívül hatékonnyá tette a szervezet munkáját. Az igazgató hozzátette, a propagandatevékenység legnagyobb eredményének azt tartja, hogy Baranya megyében nem követelt áldozatot a fűtési szezon. Végül megköszönte a bizottsági tagok eddigi munkáját, majd sikeres tanácskozást kívánt.

Ezt követően Karsa Róbert tű. őrnagy, a bizottság alelnöke vette át a szót. Az alelnök összefoglalta a szervezet eddig végzett tevékenységét, kiemelve a lakosságtájékoztató kiadványok elkészítését, és azok terjesztését. Hozzátette, a Bizottság figyelemmel kísérte a szén-monoxid szivárgással, kéménytüzekkel kapcsolatos eseteket, hogy felhasználhassák a azt a munkájuk során.

A szabadtéri tüzek, az erdőtüzek, és az aratás időszakára tehető tüzek megelőzésébe teljes mértékbe bevonták a vonatkozó munkacsoportok tagjait, részben az általunk összeállított tájékoztató anyagok terjesztésébe, részben pedig az aktuális időszakra szervezett supervisori ellenőrzések végrehajtásába, mint társhatóságokat felkérték őket az aktív részvételre.

A Bizottság részt vett a Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságon június 20-án megrendezett „Aratási Koordinációs Bizottsági ülésen”, ahol ismertették a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, egyeztették az ellenőrzések végrehajtásának menetét. Részt vettek az augusztus 5-én megrendezett „Aratási Koordinációs Bizottsági záró ülésen” is, ahol beszámoltak a tűzvédelemmel összefüggő tapasztalatokról.

Felmérték a megye területén a július-augusztus hónapokban megtartandó gyermektáborokat, ifjúsági rendezvényeket, és a gyermekek számára a nagyobb rendezvények esetében a rendezvény helyszínén a sajátosságok (vízpart, erdő-szabadtér, tábortűz, stb.) szerinti veszélyforrásokat bemutató ismertetőt, tájékoztatót tartottak a katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával.

A Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság különböző időszakokra osztotta a lakosság tűzveszélyes tevékenységét, és ennek megfelelően végezte a megelőző és tájékoztató kommunikációt.  A Bizottság az alábbi bontásban végezte a kommunikációs feladatokat:

  • Fűtési szezon időszaka
  • Tavaszi kerti munkák időszaka
  • Nyári szabadidő időszaka
  • Szabadtéri tüzek és a mezőgazdasági munkák időszaka
  • Hőségriadók időszaka
  • Tűzgyújtási tilalom időszaka

Tájékoztatót adtak ki a gazdálkodó szervezetek részére a tűzoltás téli rendkívüli időjárási körülmények esetén történő biztosítására, mint például oltóvíz-szerzési helyek megközelíthetősége, tüzivíz-források fagymentesítése, tűzoltási-felvonulási terület és az épületek biztonságos elhagyását lehetővé tevő útvonalak síkosság mentesítése.

A fűtési szezon időszakában kiemelt figyelmet fordított a Bizottság a szén-monoxid mérgezések és a kéménytüzek megelőzésének lehetőségeire, valamint a régi típusú házak tűzvédelmére is.

A szén-monoxid megelőzési kampány hatására több esetben is előfordult, hogy a lakók a mérgezés gyanúja esetén már tudták mi a helyes magatartási szabály (szellőztetés, az ingatlan elhagyása stb.)

A tavaszi kerti munkák időszakában a Bizottság tájékoztatót adott ki a lakosság részére a zöldhulladékok és a tarlóégetés szabályairól.

A nyár eleji időszakban elsősorban az ifjúságot, és a nyaralókat célozta meg a Bizottság a tűzmegelőzési tevékenységével. Letölthető formában elhelyezték a megyei igazgatóság honlapján a különböző tűzmegelőzéssel összefüggő, gyerekek részére készített foglalkoztató füzeteket. Több médium útján is felhívták a figyelmet azokra a tűzveszélyes tevékenységekre, amelyek a gyerekeket is érinthetik a nyári vakáció időszakában. (táborozás szabályai, szalonnasütés, szúnyogriasztó fáklyák használata stb.)

A tűzgyújtási tilalom időszakában országos rádiócsatornán keresztül, régiós televíziók és a helyi újságok útján is segítették értelmezni a tűzgyújtási tilalom részletes szabályait.

Az alelnök ezt követően egy előadás keretében ismertette az idei év tűzeseteire, és műszaki mentéseire vonatkozó statisztikai adatokat. Az előadásból kiderült, hogy az idei évben viszonylag kevés csapadék hullott, ennek ellenére sikerült csökkenteni a tűzesetek számát. Míg 2012-ben 426 szabadtéri tűzhöz riasztották a megye tűzoltóit, addig ebben az évben eddig 45 alkalommal volt szükség tűzoltói beavatkozásra szabadtéren.

A Bizottság vezetése összességében eredményesnek ítélte meg a szervezet munkáját, és megköszönte a tagok egész éves tevékenységét.

Fotós: Kasza Anett tű. fhdgy.

 

Kapcsolódó képek:

Ülést tartott a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság Ülést tartott a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság Ülést tartott a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság