Hírek


Tűzvédelmi bírságot, büntető- és kártérítési felelősséget is eredményezhet a gondatlan hulladékégetés
2015. január 15. 15:16
A hatályos jogszabályok szerint, ha valaki a kerti hulladék égetésére vonatkozó tűzvédelmi szabályok megsértésével tüzet okozott, idézett elő és ezzel emberi életet, testi épséget, valamint vagyontárgyakat veszélyeztető helyzetet teremt, akár milliós mértékű tűzvédelmi bírságra, büntetőeljárásra, büntetőjogi felelősség megállapítására, valamint polgári jogi úton kártérítési kötelezettségre is számíthat.

Az elmúlt hétvégén a Katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóinak Pécsen kellett egy olyan tűzesethez vonulniuk, amely kerti hulladékok égetése során keletkezett. Egy lakó a saját házának udvarán belül összehordott gaz hulladékot szeretett volna elégetni, azonban a tűz belekapott a száraz avarba, a szomszédos telekkel határos növényzet száraz részébe. A fák sorban meggyulladtak, és a tűz a szomszédos ingatlan területére is átterjedt kárt okozva a lakóingatlanban és egyéb vagyontárgyakban.

A hivatásos tűzoltók gyors helyszínre érkezésének, valamint szakszerű beavatkozásának volt köszönhető, hogy a balul sikerült hulladékégetés nem járt nagyobb tragédiával, károkozással.

Az eset kapcsán, annak jellegére tekintettel a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat tűzvizsgálati és hatósági helyszíni szemlét folytatott le. Az ügyben tűzvizsgálati és hatósági eljárás indult, valamint a rendőrségi vizsgálat is indult közveszélyokozás gondatlan vétségének alapos gyanúja miatt.

A jó idő beköszöntével egyre többen kezdik meg a kerti munkákat, amely általában tűzgyújtással is jár, de kevesen tudják, hogy az égetés szigorú szabályokhoz van kötve. A szabadtéri égetés során fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok betartására, hiszen minden évben – különösen tavasszal és a nyári szárazság idején - visszatérő problémát jelentenek a szabadtéri tüzek, ugrásszerűen megnő az ilyen típusú esetek száma, és a számok azt mutatják, hogy a legtöbb eset emberi gondatlanságra vezethető vissza.

Gyakran találkozunk azzal, hogy a ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat égetéssel semmisítik meg. Ez azonban fokozott veszélyt is rejt magában, mind az emberre, mind a környezetre nézve. Az égetés előtt mindig tájékozódni kell arról, hogy a település önkormányzata szabályozta-e helyi rendeletben a szabadtéri égetés idejét. Amennyiben van az égetésre vonatkozó helyi rendelet, úgy kerti hulladékot csak az abban foglalt napokon és időtartamban lehet égetni.

A tűzgyújtás veszélyes tevékenység, ezért az alábbiakat az égetés során be kell tartani:

  • szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy bódító hatású anyag hatása alatt tilos e tevékenységet folytatni;
  • az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül tűzgyújtás előtt;
  • tüzet csak szélcsendes időben szabad gyújtani;
  • gondoskodni kell arról, hogy már a gyújtást megelőzően megfelelő oltóanyag álljon a rendelkezésünkre;
  • a tüzet minden esetben a tevékenység végén el kell oltani, ügyelni kell arra, hogy parázs ne maradjon hátra.
  • a tüzet még másodpercekre sem szabad magára hagyni!

Amennyiben baj történik, a tűz elterjed, nem tudják megfékezni avagy tüzet észlelnek, azt kötelesek azonnal bejelenteni! A bejelentést a 105-ös, vagy 112-es segélyhívó telefonszámon lehet megtenni!

Amennyiben azt észlelik, hogy valaki a tűzgyújtási szabályokat megszegi, vagy tűzgyújtási tilalom ellenére gyújt tüzet szintén kötelesek bejelenteni.

Aki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtandó (259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet).

A tűzgyújtással kapcsolatos szabályokról a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján, valalmint a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató anyagai között szerezhetnek bővebb információkat.

 

 

Fotós: Pécs HTP

 

Kapcsolódó képek:

Tűzvédelmi bírságot, büntető- és kártérítési felelősséget is eredményezhet a gondatlan hulladékégetés Tűzvédelmi bírságot, büntető- és kártérítési felelősséget is eredményezhet a gondatlan hulladékégetés Tűzvédelmi bírságot, büntető- és kártérítési felelősséget is eredményezhet a gondatlan hulladékégetés