Hírek


"Szikrától a hamuig" címmel indul alkotói pályázat
2015. március 13. 09:35

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság „Szikrától a hamuig” címmel a 8-13 éves korosztály (1. korcsoport) és a 14-18 éves korosztály (2. korcsoport) számára felmenő rendszerű alkotói pályázatot hirdet meg.

Az országos pályázat fővédnöke Dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke Dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő. A megyei pályázat védnöke: Mácsai Antal mk. tű. ezredes igazgató, a területi tűzmegelőzési bizottság elnöke.

A tűzoltók munkájának elismertsége, megbecsültsége mindenki számára ismert tény. Nem létezik olyan veszélyhelyzet, amikor ne számíthatnánk bátorságukra, rátermettségükre, segítő szándékukra. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által kiírt alkotói pályázat e hivatás hőseit helyezi a középpontba. A pályázóktól a tűzoltók beavatkozását bemutató kép és/vagy hanganyag elkészítését és benyújtását várjuk.

Korcsoportonkénti kategóriák:

  • plakát (A4-es méretű szabadkézi rajz, festmény vagy fotó),
  • hanganyag (15 másodperc),
  • rövidfilm (30 másodperc),
  • számítógépes alkalmazás.

Benyújtás módja: e-mailben vagy elektronikus adathordozón a megyei igazgatóság postacímére (7627 Pécs, Engel J. u. 1.; baranya.titkarsag@katved.gov.hu). Az alkotás leadásakor megadandó adatok: név, életkor (a pályázat beérkezési határidő napján betöltött életkor), e-mail cím. Az alkotások mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell!

Beérkezési határidő: 2015. május 29.

Díjazás: a bírálóbizottság a korcsoportokon belül kategóriánként 3-3 alkotást díjaz; az első helyen díjazott alkotások automatikusan részt vesznek az országos versenyben is!

Eredményhirdetés: 2015. június 5. (megyei), 2015. június 12. (országos)

További információ: baranya.titkarsag@katved.gov.hu

Hozzájáruló nyilatkozat letölthető formátumban