Hírek


Májustól október végéig tilos Pécsett a belterületi égetés
2015. május 19. 15:52
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet alapján csak áprilisban és novemberben engedélyezett a belterületi égetés a megyeszékhelyen.

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2015. március 5-én lépett hatályba, amely rendelkezik a  külterületi és belterületi égetés előírásairól.  A szabályzat értelmében továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. Tűzgyújtási tilalom esetén akkor sem lehet tüzet gyújtani, ha azt egyébként más jogszabály megengedi

 

Külterületi szabályok:

 • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző  10. napig kell benyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek). Egy kérelemben legfeljebb 10 hektár nagyságú terület égetésének engedélyezését lehet kérni, amelyet 3000 forint illetékbélyeggel kell ellátni. A hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. A kérelemhez szükséges nyomtatványok a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság weboldaláról letölthetőek, valamint nyomtatott formában a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7627 Pécs, Engel János u. 1.) földszintjén, az őrszolgálatnál is megtalálhatóak.

 

Belterületi szabályok:

 • Belterületen kerti hulladék égetése a személy, élet és vagyonvédelem szempontjából TILOS, környezetvédelmet nézve a kerti hulladék hasznosítását, komposztálást kell elsősorban végrehajtani. Csak abban az esetben, és időszakban lehet belterületen növényi hulladékot égetni, ha azt a helyi önkormányzati rendelet megengedi.
 • Belterületi szabadtéri égetés tekintetében, Pécs területére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete van jelenleg hatályban.
 • A rendelet kimondja, hogy:
  • A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.  
  • A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a kerti hulladék égetése április és november hónap kivételével tilos.

A tüzek 90%-nak emberi figyelmetlenség, gondatlanság az oka, ezért

 • nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartásáról;
 • az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.