Hírek


Kazánház tűz, eltömődött kémény, szén-monoxid mérgezés – előzzük meg!
2015. november 25. 14:48
Baranya megyében megnövekedett a fűtési szezonban jellemzően bekövetkező káresemények száma. A legjellemzőbb esetek a kéményből kicsapó láng, a tetőszerkezet meggyulladása, a tüzelő-fűtő berendezések mellett elhelyezett éghető anyagok gyulladása, a gerendába épített kémény izzása és a tökéletlen égésből származó szén-monoxid mérgezés.

A tüzelőberendezések szakszerű karbantartása és megfelelő üzemeltetése nemcsak a tüzek megelőzése érdekében nagyon fontos, hanem a szén-monoxid képződés megelőzése érdekében is. Szén-monoxid akkor képződik, ha a tüzelőberendezésekben (kazánok, kályhák stb.) nem ég el tökéletesen a tüzelőanyag (földgáz, fa, szén stb.) A készülékek nem megfelelő üzemeltetése során veszélyes mértékben felgyűlhet a lakóhelyiségben a szén-monoxid. A szénmonoxid színtelen szagtalan, íztelen gáz, ezért „csendes gyilkosként” is emlegetik. A balesetek túlnyomó többsége télen történik, amikor a fogyasztók használják a fűtőkészülékeiket, azonban nem gondoskodnak azok megfelelő üzemállapotáról, és a kellő szellőztetésről.

A szénmonoxid mérgezés tünetei nagyon hasonlítanak az influenza jeleihez. Fejfájás, fáradtság, szapora lélegzetvétel, émelygés, szédülés. Erősebb mérgezés esetén a bőr színe élénkpirossá válhat. Amennyiben észleli a tünetek bármelyikét is, azonnal nyissa ki az ablakokat, ajtókat, menjen szabadlevegőre, és hívjon segítséget!


A szénmonoxid mérgezés mellett gyakran riasztják a katasztrófavédelem egységeit régi típusú házakhoz, ahol a kémény a gerendába került beépítésre. A mai tüzelőanyagok fűtőértéke jóval magasabb, mint a régen használt tüzelőanyagoké, ezért a fűtés során könnyen felhevül a kémény, mely meggyújtja a gerendát. Ezeknél a házaknál érdemes alacsonyabb fűtőértékű fát használni annak érdekében, hogy megelőzzék a tűzeseteket.


A legfontosabb, hogy mindig gondolkodjunk előre, és előzzük meg a tragédiákat! Lehetőség szerint vásároljon szén-monoxid szintet mérő készüléket. Kereskedelmi forgalomban már elérhető áron kapható minden nagyobb áruházban.

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezések

A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő-és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő-vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, és a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezés ajtaját állandóan tartsuk csukott állapotban. A berendezés tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyreszabad kiönteni.

Forró  hamut  tilos  üríteni épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat.

Folyékony tüzelőanyaggal üzemelő berendezések

Ellenőriztessük  rendszeresen  szakemberrel  a  tűzveszélyes  folyadékkal  (olajjal)  üzemelő fűtőkészüléket. Ne a berendezés közelében tároljuk a fűtőanyagot. Fűtőanyagot csak a kihűlt állapotú fűtőberendezésbe szabad tölteni. A tartalék folyékony tüzelőanyagot megfelelően lezárva és jól szellőztetett helyiségben kell tárolni, lehetőleg a házon kívül.

Gázüzemű fűtőberendezések

A gázüzemű fűtőberendezések üzemképes, biztonságos állapotban tartása a tulajdonos, üzemeltető felelőssége, aki köteles gondoskodni arról, hogy a berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát, javítását, tisztítását és szükség szerinti cseréjét szakemberrel elvégeztesse.

Rendszeresen (minden évben, lehetőleg a fűtési szezon megkezdése előtt) ellenőriztessük gázkészülékeink állapotát!

A gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hősugárzót ne használjon lakásfűtés céljára.

Villamos fűtőberendezések

Villamos hősugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, közelébe éghető anyagot nem szabad helyezni. Ne használjon villamos berendezést, ahol az vízzel érintkezhet.

Villamos fűtőberendezést soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető anyagból készült tárgyainkhoz. Villamos fűtőberendezést ne csatlakoztassunk hosszabbítóhoz.


Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a tragédiák, készüljünk fel a fűtési szezonban jelentkező veszélyforrásokra!