Hírek


"LAKTÁSZ szerda" a katasztrófavédelemmel
2016. február 05. 12:31
Már évek óta kiváló az együttműködés a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei szövetsége valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között. Bizonyos időközönként a hatóság képviselői előadást tartanak az érdeklődőknek a legfontosabb, társasházakat is érintő jogszabályi változásokról.

Legutóbb a „Laktász szerda” elnevezésű kerekasztal beszélgetés keretében nyílt lehetőség megvitatni a legújabb változásokat. A katasztrófavédelem részéről Fischer András tűzoltó alezredes, hatósági szolgálatvezető és Arató Gábor tűzoltó százados, kiemelt főelőadó vett részt a rendezvényen. Az előadók tájékoztatást adtak a társasházakat érintő tűzvédelmi hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, és a lakóépületekre vonatkozó jogszabályváltozásokról.

Az előadók felhívták a figyelmet a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság megelőzési munkájára, és ismertették azokat az online elérhetőségeket, ahol a bizottság által összeállított kiadványok találhatóak. Ezek mind hasznos információkat tartalmaznak a lakóközösségek részére is, egy részük jelenleg is megtalálható a társasházak hirdetőtábláin. A bizottság megelőző munkájában a lakásszövetkezet is aktívfan részt vesz.


Szó esett a kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz kapcsolódó változásokról, az előadók kiemelték, hogy kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági feladatokat a tűzvédelmi hatóság látja el. Hozzátették, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásában 2016. július 1-től lesznek majd jelentős módosulások. Július elsejétől ezt a feladatot a katasztrófavédelem fogja átvenni ott, ahol kijelölt közérdekű szolgáltató működik, ahol lejár a szerződés, ahol felmondással vagy közös megegyezéssel megszűnik a szerződés, illetve ott, ahol a fennmaradó közszolgáltató gazdasági ellehetetlenülés miatt nem tudja biztosítani a szolgáltatást.


Az előadás másik fő témája a tűzvédelmi használati szabályzatra vonatkozó előírások módosulása volt. A hatóság képviselői felhívták a figyelmet arra, hogy korábban is hatályban volt a társasházakra vonatkozó ilyen irányú előírás, csak jogszabályi változás miatt néhány hónapig nem volt kötelező. A jogszabályalkotó azonban törvényi szintre emelte ez a kötelezést, így 2016. március 31-ig a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni a szabályzatot. A dokumentum az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat tartalmazza. Emellett gondoskodni szükséges ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.


Végül az előadók összegezték a társasházakat érintő ellenőrzések tapasztalatait. Elmondták, hogy 2014-ben harminchat ellenőrzést hajtottak végre, amely során összesen százhuszonkilenc hibát tártak fel a katasztrófavédelem munkatársai. Hozzátették, hiányosság esetén – amennyiben a jogszabály lehetőséget biztosít rá - először hatósági felhívással élnek, majd utóellenőrzés keretében győződik meg a hatóság azok megszüntetéséről. Csak ezt követően, illetve kötelező bírságtétel esetén szabnak ki tűzvédelmi bírságot.


Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok típusait szemlélteti a következő diagram, látható, hogy a legtöbb esetben a száraz felszálló tüzivíz vezetékkel, az éghető anyagok és virágok szabálytalan tárolásával és a rácsos ajtók elhelyezésével volt probléma.