Hírek


Megnövekedett a szabadtéri tüzek száma
2016. március 22. 11:53
Csak vasárnap négy szabadtéri tűzhöz riasztották a Baranya megyei beavatkozókat. Pécs déli részén nádas égett, Perekeden az árokpart lángolt mintegy ötven méter hosszan, Cserdiben elhanyagolt szőlőterület, míg Hobolban ötszáz négyzetméteren égett egy kiskert száraz aljnövényzete.

A száraz időjárás kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának, amely jelentős kárt okozhat az anyagi javakban. Ezért is fontos, hogy az állampolgárok betartsák a szabadtéri tüzelésre vonatkozó legfontosabb szabályokat.

 

Tűzgyújtás az erdőben kijelölt tűzrakó helyen

Az erdőgazdálkodók a  parkerdők  területén turisztikai  célból tűzvédelmi  szempontból  állandó  és biztonságos tűzrakó  helyet  kötelesek  kialakítani.  A  kijelölt  tűzrakó  helyet  az  erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről gondoskodni.

A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni:

- a  tűz  meggyújtása  előtt  a tűzrakó  hely  környékét  meg  kell  tisztítani  a  levelektől,  faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;

- nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;

- fel  kell  készülni  a  tűz  eloltására,  ha  feltámadna  a  szél,  gondoskodni  kell  arról,  hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),

- a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.

 

Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés

Az   erdőgazdálkodási   tevékenységhez   kapcsolódó (vágástéri   hulladék) égetésre csak  az erdőgazdálkodó–annak hiányában az erdő tulajdonosa–írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett  égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek  minősül,  melyet  előzetesen  az  illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni.

Az erdőterületen végzett  égetés  részletes  szabályaita  4/2008  (VIII.  1.)  ÖM  rendelet  9.  § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben-a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével-tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

 

Külterületen történő égetés

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, avar, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. Az irányított  égetésre  vonatkozó kérelmet  legkésőbb  az  égetés  tervezett időpontját  megelőző  10.  napig kell  benyújtani elbírálásra az  engedélyező  tűzvédelmi  hatósághoz  (illetékes  katasztrófavédelmi kirendeltségnek). Fontos,  hogy  égetés 10 hektárnál nagyobb területen csak szakaszosan végezhető,  csak  az  egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi és az  irányított  égetésre  engedély  lett  kiadva.  Jogszabálytól  eltérő  vagy  hatósági  engedély  hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

Szabadtéri égetés bejelentése  (letölthető formátumban)

 

Avar és kerti hulladék égetése belterületi ingatlanon

Kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat  helyi  rendeletben  felmentést  adhat,  ebben  szabályozza  az  égetés  feltételeit, körülményeit.  A  helyi  önkormányzatnál  kell  érdeklődni,  hogy  mikor  lehet  a  kertben  égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. Elektromos vezetékek alatt, és azok 5 méteres közelségében a tűzgyújtás tilos! Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás a  saját  tulajdonú,  belterületi  ingatlanon  található  tűzhely,  vagy  grillsütő  használata nem  tiltott  a tűzgyújtási tilalom idején sem.

Az  ilyen -nyílt  lángú -berendezések,  eszközök  használata,  tűz  gyújtása  az  ingatlanon  belül  az általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:

- nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;

- gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl.víz, homok;

- a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt;

 

Erdő-és vegetációtűz megelőzés alapszabályai

A tüzek 99 százaléka az emberi tevékenységre vezethető vissza, ezért az erdőtűz és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.

eldobni ≤ 1 másodperc

eloltani ≥ 100 óra

helyreállítani ≥ 100 év

 

Kérjük, segítsék az erdészek illetve a katasztrófavédelem munkáját és figyeljenek az alábbiakra:

Soha ne dobjanak el égő cigarettacsikket!

Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsanak tüzet!

Gondosan  oltsák el  a  tüzet,  használjanak

hozzá  vizet,  vagy  legalább  5  centiméter földet,máskülönben a szél visszagyújtja!

Soha ne hagyjáka szabadtéri tüzet őrizetlenül!