Hírek


„Láthatatlan” tűzvédelem – a szakhatósági munka jelentősége
2016. május 12. 14:52
Bár a tűzvédelmi szakhatósági munka nem olyan látványos, mint a beavatkozó tűzoltók munkája, a megelőzésnek mindig is fontos szerepe volt az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megteremtése során. A pécsi katasztrófavédelmi kirendeltség jelentős munkát végez ezen a területen. Magas ügyszámmal dolgoznak a hatóság munkatársai, amely egyrészt a megyei jogú városban zajló beruházásoknak és rekonstrukcióknak köszönhető, másrészt pedig a kirendeltség illetékességi területének nagysága miatt jelentős a szakhatósági ügyek száma.

A hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően, az általános építésigazgatási engedélyezési eljárásokban a katasztrófavédelmi kirendeltségek az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatását, mint első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságok véleményezik. Szakhatóságként így az építési/módosított építési engedélyezési, a fennmaradási/fennmaradási és továbbépítési engedélyezési, a használatbavételi engedélyezési, valamint a működési/telepengedélyezési és egyéb engedélyezési eljárásokban vesznek részt.

A pécsi katasztrófavédelmi kirendeltség a fentiekkel összefüggésben 2015. évben összesen 377 szakhatósági eljárást folytatott le, mely a gazdasági és a kulturális élet minden területén éreztette hatását, hiszen például társasházak használatbavételéhez, iskolák, óvodák, gyártóüzemek, gyártócsarnokok, művelődési házak bővítéséhez, némely esetekben családi házak építéséhez járult hozzá. A pécsi katasztrófavédelmi kirendeltség által megfogalmazott kikötések minden esetben a tűzvédelmi használati szabályok fokozott betartására, ezzel az élet – és vagyonvédelemhez láthatatlanul járulnak hozzá.

A tűzmegelőzés szakhatósági tevékenysége nem olyan látványos ugyan, mint a tűzoltói beavatkozás, ugyanakkor pontosan a tűzesetek megelőzése a fő célja. Jelentőségét az adja, hogy az épületek építése, bővítése, átalakítása, illetve a megépített épületek használatbavétele minden esetben megfeleljen az új Országos Tűzmegelőzési Szabályzat tűzvédelmi követelményeinek. Célja, hogy csökkentse az épületkárokat, segítse a beavatkozó egységek gyors helyszíni tájékozódását. A pécsi katasztrófavédelmi kirendeltség e munka keretében kiemelt hangsúlyt fektet azon a tűzvédelmi előírások betartatására, amely alapján például az épületek közmű-szerelvényeit megfelelően kell jelölni, elősegítve ezzel a tűzoltói beavatkozás előtti gyors és biztonságos áramtalanítást.

A menekülési és kimenekítési útvonalak rendeltetésszerű használhatóságával kapcsolatban hangsúlyozottan ügyel arra, hogy a kimenekítési útirány jelzései kellően láthatóak és egyértelműek legyenek, a menekülési útvonal füsttel ne telítődhessen, a biztonsági világítás szükség esetén rendelkezésre álljon, a menekülési útvonalon a nyílászárók megfelelően működjenek.

A kirendeltség szakemberei munkájuk során a benyújtott tervdokumentációkat olyan szakkérdések tekintetében is megvizsgálják, mint a tüzek korai észlelését lehetővé tevő tűzjelző berendezések, és a tűzoltók munkáját segítő tűzoltó berendezések megléte, rendeltetésszerű használata. Az épületek használatba vételekor a szakemberek helyszíni szemle keretében győződnek meg arról, hogy van-e elegendő oltáshoz szükséges víz, és hogy az épület tűzoltó gépjárművel könnyen megközelíthető-e.

A kirendeltség 2016. évben is folytatja láthatatlan tevékenységét, amellyel hozzájárulnak Pécs Megyei Jogú Város és a kirendeltség illetékességébe tartozó, több mint száz település lakosságának biztonságához.


Forrás és képek: pécsi katasztrófavédelmi kirendeltség


 

Kapcsolódó képek:

>>> További képek a galériában <<<