Hírek


Ügyeljünk a szabadtéri égetés szabályaira!
2018. szeptember 17. 13:52
Megnövekedett a szabadtéri tűzesetek száma az elmúlt időszakban Baranya megyében, sokan még mindig figyelmen kívül hagyják a szabadtéri égetésre vonatkozó szabályokat.

Külterületen történő égetés

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, avar, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell. Az irányított égetésre vonatkozó kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani elbírálásra az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek).

Fontos, hogy égetés 10 hektárnál nagyobb területen csak szakaszosan végezhető, csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi és az irányított égetésre engedély lett kiadva. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

Avar és kerti hulladék égetése

Belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

Elektromos vezetékek alatt, és azok 5 méteres közelségében a tűzgyújtás tilos!