Hírek


Pályázat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására
2019. április 11. 10:50
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között támogatást biztosít az önkéntes tűzoltó egyesületek részére.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel  közösen pályázatot ír ki az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási-, műszaki mentési-, ifjúság nevelési- és hagyományőrzési tevékenységéhez kapcsolódó működési- és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai- és informatikai fejlesztésére, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására.

A pályázat a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységét, társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja az önkéntes tűzoltó egyesületek működéséhez, felszereltségük javításához, az önkéntes tűzoltók szakmai képzéséhez valamint szertár építéshez, felújításhoz való hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan.

A támogatás a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénynek, a végrehajtási rendeleteinek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasításnak való megfelelést segítő tevékenységekre, és a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 527 millió forint.


 

Kapcsolódó információk: