Jogi nyilatkozat


Tájékoztató a honlapon szereplő információk jogi vonzatáról.

 

A honlap tartalma eltérő megjelölés hányában a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, amely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag hivatkozva, a forrás megjelölésével használhatóak fel.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) kizárólag a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv., a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv. és a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató előzetes engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásbeli engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban és a honlap tartalmi, valamint formai alkotórészei közlési engedély esetében sem változtathatóak meg és nem használhatóak fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga a tartalomszolgáltatót illetik meg, kivéve ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés megtörténik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek alkotásait (cikkek, tanulmányok) kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges felhasználni. Minden, ezen korlátokat átlépő felhasználáshoz a szerző hozzájárulása szükséges.

A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tartalomszolgáltató tájékoztató jellegűnek tekinti.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli.

A honlap „Fórum” rovatában és a tartalomszolgáltató által létrehozott levelező listákon megjelenő tartalom tekintetében a tartalomszolgáltató minden felelősséget kizár. Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mail-ben vagy honlapon keresztül), Ön elismeri és kijelenti,  hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul ahhoz, hogy a tartalomszolgáltató – minden felelősség nélkül – közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben korlátozás nélkül) felhasználhatja. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a tartalomszolgáltató kizárja.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tartalomszolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

A tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért. A tartalomszolgáltató nem tehető felelősség semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kieséséből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak. A felhasználási feltételek módosulása esetén, azok hatályba lépését megelőzően 24 órával a tartalomszolgáltató ezen a honlapon közzéteszi.