Katasztrófavédelmi Mobil Labor


A Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) alaprendeltetése a veszélyes vagy ismeretlen anyagokkal bármilyen módon kapcsolatos káresemények, nagyobb kiterjedésű, illetőleg időben elhúzódó kárfelszámolás esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelme, a beavatkozók, döntéshozók szakmai támogatása és az ezek biztosításához szükséges feladatok végrehajtása. Ennek érdekében a kárhelyszínen szakfeladatot lát el, ami a következők lehetnek:

  • felderíti a veszélyeztetett terület nagyságát, kiterjedését,
  • felméri a beavatkozói állomány, a lakosság, valamint az anyagi javak veszélyeztetettségét, figyelemmel kíséri a változásokat, gyűjti és továbbítja az arról szóló adatokat, információkat,
  • A káresemény fajtájától függően, a megfelelő rámálházott eszközökkel méréseket folytat
  • a kialakult helyzet és a mérési eredmények alapján javaslatot tesz lakosságvédelmi intézkedésekre, elősegíti a lakosság gyors helyszíni riasztását, illetve szükség esetén közreműködik a feladat végrehajtásában,
  • tervezi, szervezi és közreműködik a mentesítési feladatok végrehajtásában,
  • veszélyes anyagok kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén, valamint vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területen történő munkavégzés során együttműködik a tűzoltóságokkal és az egyéb beavatkozó szervekkel,

A KML a hatósági feladatai közt részt vesz a közúti (ADR)-, vasúti (RID)-, vízi (ADN)-, és légi (ICAO) veszélyes áru szállítás ellenőrzésében, a veszélyes üzemekkel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtásában, balesetek kivizsgálásában, továbbá a veszélyes üzemek számára kötelező gyakorlatok helyszíni ellenőrzésében és minősítésében egyaránt.


 

Kapcsolódó információk:

 Galériák: