Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére határozatban kijelölt szennyvíztisztító telepek


Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére kijelölt szennyvíztisztító telepek határozatainak közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (1) bekezdése értelmében, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. A közlemény – a hirdetményi közlésben foglaltakon túl – tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést, amelyet közérdekű keresettel lehet megtámadni, amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, vagy amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

Jelen oldal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő jogerős határozatokat tartalmazza.

Iktatószám:

35200/21-5/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.18.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) a) pontja.

Közzététel dátuma:

2016.03.02

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Balatonberény település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízének átvételére köteles bebocsátási pont kijelölése

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Marcali szennyvíztisztító telep

DRV Zrt. 8700 Marcali 0371. hrsz.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200/21-5/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

Iktatószám:

35200/685-5/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2016.02.17

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) a) pontja.

Közzététel dátuma:

2016.03.02

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Segesd település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízének átvételére köteles bebocsátási pont kijelölése

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Segesd szennyvíztisztító telep

DRV Zrt. 7562 Segesd 030/1. hrsz.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200/685-5/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem

 

Iktatószám:

35200/2244-12/2016.ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2015.08.07.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) a) pontja.

Közzététel dátuma:

2016.03.02

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ, Palé, Sásd, Varga, Vázsnok település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízének átvételére köteles bebocsátási pont kijelölése

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Komló szennyvíztisztító telep

Baranya- Víz Zrt. 7300 Komló Kossuth L. u. 9.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200/2244-12/2016.ált.

Bíróságon megtámadva:

nem