Önkormányzatok, polgármesterek részére


A védelmi igazgatás helyi szinten a polgármester útján valósul meg. A polgármester (a fővárosban a főpolgármester) az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. Együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel.

Gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, így a;

 • A gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyipolgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását. 2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (2) g)
 • A polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi. 2011. évi CXXVIII. törvény 16. §c)
 • Határozatban elrendelheti a polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a településen az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást. 2011. évi CXXVIII. törvény 55. § (3)
 • Jogosult az ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének elrendelésére. 2011. évi CXXVIII. törvény 59. § (1)
 • A polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt polgári védelmi szervezetbe osztja be. 2011. évi CXXVIII. törvény 60. § (2)
 • Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személyt polgári védelmi szervezetbe osztja be. 2011. évi CXXVIII. törvény 65. § (2)
 • Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében elrendelheti a gazdasági és anyagi szolgáltatások igénybevételét. 2011. évi CXXVIII. törvény 67. § (2)
 • Hatósági határozattal dönt a katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatások kijelöléséről, igénybevételéről. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § e)
 • A veszély-elhárítási terv végrehajthatóságának biztosítása érdekében a gazdasági-anyagi szolgáltatási kötelezettség alá vont vagyonelemet hatósági határozattal kijelölheti. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 78. § (1)
 • A polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott katasztrófavédelmi feladatok irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörében jár el. 2011. évi CXXVIII. törvény 19. §(1)

A polgármester a védekezésre való felkészülés időszakában:

 • felelős a település veszély-elhárítási tervek elkészítéséért (A települések besorolásának megfelelően megállapított elégséges védelmi szint alapulvételével, az élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében a polgármester települési veszély-elhárítási tervet készít - 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 21. § (6)
 • felelős - a helyi lehetőségek figyelembevételével - a védekezés feltételeinek biztosításáért,
 • irányítja a védekezésre való felkészítést,
 • gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról, a magatartási szabályok betartatásáról.
 • Polgári védelmi kötelezetteket pv. szervezetbe osztja be,
 • felelős a települési polgári védelmi szervezetek megalakításáért,
 • biztosítja a lakossági riasztó eszközök működtetését,
 • részt vesz a hivatásos katasztrófavédelmi szervek felkészítésein,
 • kijelöli a védekezésben közreműködő közbiztonsági referenst.

A polgármester feladatai a védekezés során:

 • irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,
 • halasztást nem tűrő esetben elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket,
 • szervezi és irányítja a lakosság kitelepítését, kimenekítését illetőleg befogadását és visszatelepítését,
 • elrendeli a megyei védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben – a polgári védelmi szervezetek alkalmazását.

 

Védekezési napló minta

Jegyzőkönyv a Személyi- és egyéb tulajdonban lévő - lakhatás célját szolgáló - ingatlanokban keletkezett károkról.

Polgármesterek megelőző árvizi feladatai