Tűzmegelőzés - Igazgatóság


Általános információk

A tűzmegelőzés a tűzvédelem alrendszere, a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

A tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

A tűzmegelőzési feladatokat és jogköröket a „Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály” látja el.

Hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Illetékessége Baranya megye közigazgatási területére terjed ki.

Cím: H-7630 Pécs, Engel János u. 1.

Postai cím: H-7602 Pécs, Pf.: 326

Telefonszám: (06-72) 587-100

Fax: (06-72) 587-109

E-mail: baranya.titkarsag@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban

A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály illetékessége Baranya megye közigazgatási területére terjed ki.

A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályon az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

  • postai úton (7602 Pécs, Pf.: 326)

  • személyesen (Pécs, Engel János u. 1. - titkárság)

  • írásbelinek minősülő elektronikus úton (pl.: cégkapu, ÉTDR)

Ügyintézők:

Fischer András tű. alez.

Arató Gábor tű. szds.

Ádám Jenő tű. őrgy.