Tűzvédelmi, iparbiztonsági határozatok hirdetményi közlése


Tűzvédelmi, iparbiztonsági jogkörben kiadott határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény értelmében hirdetményi úton történő közlésnek van helye a hatásterületen élő ügyfelek és a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani, továbbá abban az esetben, ha a 28/D. § alapján törvény vagy kormányrendelet hirdetményi úton való kapcsolattartást ír elő.

Hirdetmények

Hirdetmény száma: 35200/4836-4/2017. ált.
Tárgya: A Mohács, 0145/21 hrsz. alatti ingatlanon létesített automatikus tűzjelző berendezés átalakításának létesítési engedélyezési ügye
Letöltés: 35200/4836-4/2017. ált.