Döntések közzététele


Tűzvédelmi, iparbiztonsági határozatok közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (1) bekezdése értelmében, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. A közlemény – a hirdetményi közlésben foglaltakon túl – tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést, amelyet közérdekű keresettel lehet megtámadni, amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, vagy amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

A hirdetményt és a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Iktatószám:

35200/3276-11/2017. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.28.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének megfelelő g) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.20

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

katasztrófavédelmi engedély veszélyes tevékenység folytatásához

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Pick Szeged Zrt.  

6725 Szeged, Szabadkai u. 18.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_3276_11_2017. ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35200/3845-3/2017. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.13.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének megfelelő g) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.20

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

BJ rész módosítás elfogadása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Nutrikon Kft.  

7696 Hidas, 1204 Hrsz.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_3845_3_2017. ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35200/4113-4/2017. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.22.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének megfelelő g) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.20

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

Belső Védelmi Terv elfogadása

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Novexplo Robbantástechnikai Kft.  

2890 Tata, Mikovényi u. 22.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_4113_4_2017. ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35200/6704-21/2016. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.06.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének megfelelő g) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.20

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

veszélyességi övezet kijelölése

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Bóly Zrt.

7754 Bóly, Ady E. u. 21.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_6704_21_2016. ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35200/6733-22/2016. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.13.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének megfelelő g) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.20

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

veszélyességi övezet kijelölése

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Agrokémia Sellye Zrt.

7960 Sellye, Sósvertikei u. 0205 Hrsz.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_6733_22_2016. ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35200/7005-15/2016. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.20.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének megfelelő g) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.20

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

katasztrófavédelmi engedély veszélyes tevékenység folytatásához

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Pécsi Agroker Kft.

7623 Pécs, Megyeri u. 64.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_7005_15_2016. ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35200/7007-13/2016. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.13.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének megfelelő g) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.20

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

katasztrófavédelmi engedély veszélyes tevékenység folytatásához

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Pécsi Agroker Kft.

7623 Pécs, Megyeri u. 64.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_7007_13_2016. ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert