Vízügyi és vízvédelmi jogkörben kiadott határozatok


Vízügyi és vízvédelmi jogkörben kiadott határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény értelmében hirdetményi úton történő közlésnek van helye a hatásterületen élő ügyfelek és a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani, továbbá abban az esetben, ha a 28/D. § alapján törvény vagy kormányrendelet hirdetményi úton való kapcsolattartást ír elő.

Hirdetmények


Hirdetmény száma: 35200/4064-7/2017.ált.
Tárgya: Barcs szennyvíztisztító telep korszerűsítés vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/4064-7/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4126-18/2017.ált.
Tárgya: Magyarhertelend és Magyarszék külterületén záportározó kijelölése és vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/4126-18/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3017-13/2017.ált.
Tárgya: Ökörági tógazdaság műtárgy helyreállítás vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/3017-13/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/209-3/2017.ált.
Tárgya: Mohács 0145/21 hrsz-ú ingatlanon épült 2 db kút, kútbekötés és ivóvízkezelő berendezés vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/209-3/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/1861-8/2017.ált.
Tárgya: Böhönye község közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat bővítés vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés: 35200/1861-8/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4403-14/2017.ált.
Tárgya: Szántod Köröshegy (Bez.) - Balaton-szentgyörgy (Kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya és Fonyód - Kaposvár vonalszakasz felújítása keretében Fonyód 1569+67 hm. sz. csapadékvíz bevezetés a Balatonba szállítokapacítás növelés vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/4403-14/2017.ált.számú hirdetmény