Vízügyi és vízvédelmi döntések hirdetményi közlése/közhírré tétele


Vízügyi és vízvédelmi jogkörben kiadott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

A hirdetmény tartalmazza a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját, az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és tárgyát, az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

A törvény szerint, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. A közlemény – a hirdetményi közlésben foglaltakon túl – tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést, amelyet közérdekű keresettel lehet megtámadni, amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, vagy amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

A hirdetményt és a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Hirdetmények


Hirdetmény száma: 35200/5350-2/2017.ált.
Tárgya: Nagybajom 0347 hrsz-ú ingatlanon tervezett kút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/5350-2/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/721-5/2017.ált.
Tárgya: Somberek 0196/5 hrsz.-ú kajszi ültetvény öntözése vízjogi létesítési engedélyének kiegészítése és kijavítása
Letöltés: 35200/721-5/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3783-2/2017.ált.
Tárgya: 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz 2x2 sávos gyorsforgalmi fejlesztés (Somogybabod elkerülő) vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/3783-2/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/5159/2017.ált.
Tárgya: Bóly-Nagynyárád összekötő ivóvízvezeték (I. ütem) vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/5159/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4793-15/2017.ált.
Tárgya: Zamárdi dísztó vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/4793-15/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4827-13/2017.ált.
Tárgya: Somogysárd 11 m3/h teljesítményű komplex vízkezelő berendezés és vízműtelep vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/4827-13/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4804-17/2017.ált.
Tárgya: A Szentlászlói tórendszer kiegészítő létesítményei bővítésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/4804-17/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4909-12/2017.ált.
Tárgya: Nagyatád, 0417/7, 0417/8 hrsz-ú ingatlanokon termálkút és kútbekötés vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/4909-12/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/5229/2017.ált.
Tárgya: Hidas vízvezeték rekonstrukció, Dózsa Gy. u. ivóvízvezeték vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/5229/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4899/2017.ált.
Tárgya: Bóly szennyvíztisztító telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/4899/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4793-16/2017.ált.
Tárgya: Zamárdi dísztó vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés: 35200/4793-16/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4948-10/2017.ált.
Tárgya:  A Tetves patak 0+075 km szelvényében tervezett hidrometriai mérőállomás vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/4948-10/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/721-19/2017.ált.
Tárgya:   Somberek 0196/5 hrsz.-ú kajszi ültetvény öntözése vízjogi létesítési engedélyének módosítása.
Letöltés: 35200/721-19/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/5280-13/2017.ált.
Tárgya:   Kislippó település komplex vízkezelő berendezés és vízműtelep vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200//5280-132017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/5300-9/2017.ált.
Tárgya:   Zimány település ivóvízminőség javítása, Zimány 12,0 m3/h teljesítményű komplex vízkezelő berendezés és vízműtelep vízjogi létesítési engedélyének módosítása
Letöltés: 35200/5300-9/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/5299-7/2017.ált.
Tárgya:   Zimány település ivóvízminőség javítása, Zimány 044 hrsz.-on mélyítendő  vízműkút és Zimány 041 hrsz.-on lévő K-2 vízműkút eltömedékelés vízjogi létesítési engedélyének módosítása
Letöltés: 35200/5299-7/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/5098-11/2017.ált.
Tárgya:   Bogád-Hús Kft. szennyvíz előkezelése és elvezetése vízjogi létesítési engedélye
Letöltés: 35200/5098-11/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4296-15/2017.ált.
Tárgya: Lengyeltóti 0119 hrsz-ú területen mogyoró ültetvény öntöző rendszerének elvi vízjogi engedély módosítása
Letöltés:35200/4296-15/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/5243/2017.ált.
Tárgya: Tarany, 532 hrsz ingatlanon 2 db új vízműkút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5243/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4793-19/2017.ált.
Tárgya: Zamárdi dísztó vízjogi létesítési engedélyének módosítása
Letöltés:35200/4793-19/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/386-4/2017.ált.
Tárgya: Lápafő, Várong települések vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélye és az igénybevett vízbázisok védőövezeteinek kijelölése – kijavító határozat
Letöltés:35200/386-4/2017.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/5428/2017.ált.
Tárgya: Zimány település ivóvízminőség javítása, Zimány nyersvízvezeték, ivóvízvezeték vízjogi létesítési engedélyének módosítása
Letöltés:35200/5428/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/5226-14/2017.ált.
Tárgya: Tarany település komplex víztisztító berendezés és vízműtelep vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5226-14/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/5867-4/2017.ált.
Tárgya: Kaposvár, II. sz. szennyvíztisztító telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/5867-4/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/5587-3/2017.ált.
Tárgya: Kaposvár Berzsenyi D. u. 11. sz. alatti McDonald’s étterem szennyvíz előtisztításának és elvezetésének vízjogi fennmaradási engedélye
Letöltés:35200/5587-3/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/6034-2/2017.ált.
Tárgya: Szigetvár, Széchenyi út 11. sz (1726/1, 1726/2 hrsz.) alatti 514 sz. SPAR áruház szennyvizei előtisztításának és elvezetésének szennyvíz-kibocsátási engedélye
Letöltés:35200/6034-2/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/6091-1/2017.ált.

Tárgya: MJV Önkormányzata víziközművei által érintett ingatlanokon a szolgalmi jog jogosultjának megállapítása iránti, kb. 1000 db ingatlant érintő kérelem ütemezett elbírálása az alábbi ingatlanok vonatkozásában: Pécs 01557/11, 01557/13, 0258/162, 0289/10, 0289/11, 0289/12, 0289/13, 0289/14, 0289/15, 0289/16, 0289/17, 0289/18, 0289/19, 0289/20, 0289/4, 0289/5, 0289/6, 0289/7, 0289/8, 0289/9, 0258/189, 0258/188, 23693/1, 23693/2 23247, 23251, 23252, 23253, 23332/6, 23336/2, 23410/10, 23410/11, 23410/12, 23410/13, 23410/14, 23410/15, 23410/16, 23410/17, 23410/18, 23410/19, 23410/20, 23410/21, 23410/22, 23410/4, 23410/5, 23410/6, 23410/7, 23410/8, 23410/9, 23686/1, 23692, 60829/1, 60827/1, 60828, 60829, 60830, 60831, 60832, 60833, 60834, 60835/1, 60836, 60837
Letöltés:35200/6091-1/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/5452-10/2017.ált.
Tárgya: Mohács, 2393/3 hrsz ingatlanon 30 m talpmélységű kút és kútbekötés vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5452-10/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/5844/2017.ált.
Tárgya:  Kaposvár és M7 autópálya közötti R67 jeű gyorsút V. tervezési szakasz ivóvízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5844/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/5511-17/2017.ált.
Tárgya:  Váralja-patak lokális rendezésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5511-17/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/5286-7/2017.ált.
Tárgya:   Kéthely, 091/6 hrsz-ú major kútjának vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5286-7/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/5159-37/2017.ált.
Tárgya:  Bóly-Nagynyárád összekötő ivóvízvezeték (I. ütem) vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5159-37/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/6091/2017.ált.
Tárgya:  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata víziközművei által érintett ingatlanokon a szolgalmi jog jogosultjának megállapítása iránti, kb. 1000 db ingatlant érintő kérelem elbírálása ütemezetten történik, jelen ütemben az alábbi ingatlanok vonatkozásában:

Pécs 19564, 19565/2, 19764/10, 19764/9, 19765, 19767, 0574, 0578, 0604, 0605, 44026, 1159/1, 1173/3, 1174/2, 1258/3, 1258/5, 1259/1, 1262/1, 1263/1, 1264/1, 0537/3, 0537/4, 0538, 01561, 01135/1, 01135/2, 01135/3, 01135/4, 01135/5, 01135/6, 01152/1, 01152/2, 01154/2, 0926/1, 0926/2, 0928/2, 0934/3, 0938/4, 0938/5, 0953, 0956/1, 0958/5, 01135/1, 01135/2, 01135/3, 01135/4, 01135/5, 01135/6, 01152/1, 01152/2, 01154/2, 0953
Letöltés:35200/6091/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/5850/2017.ált.
Tárgya:  Pécsudvard 078/2, 078/3 hrsz-on dió ültetvény öntözésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5850/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/6115/2017.ált.
Tárgya:  Birján szennyvíztisztításának és elvezetésének elvi vízjogi engedély módosítása.
Letöltés:35200/6115/2017.ált.számú hirdetmény