Vízügyi és vízvédelmi döntések hirdetményi közlése/közhírré tétele


Vízügyi és vízvédelmi jogkörben kiadott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

A hirdetmény tartalmazza a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját, az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és tárgyát, az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

A törvény szerint, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. A közlemény – a hirdetményi közlésben foglaltakon túl – tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést, amelyet közérdekű keresettel lehet megtámadni, amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, vagy amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

A hirdetményt és a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Hirdetmények


Hirdetmény száma: 35200/5160/2017.ált.

Tárgya:  Bonyhád-Hidas összekötő ivóvízvezeték vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5160/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/6091-4/2017.ált.
Tárgya:  Pécs MJV Önkormányzata víziközművei által érintett ingatlanokon a szolgalmi jog jogosultjának megállapítása iránti, kb. 1000 db ingatlant érintő kérelem ütemezett elbírálása az alábbi ingatlanok vonatkozásában:Pécs 23812/11, 1172/1, 15754/1, 15758, 15767, 01557/23, 01300/1, 01302, 1293/18, 0537/3, 0537/4, 37685/11, 37685/12, 37685/13, 37685/14, 37685/16, 37685/17, 37685/15, 37685/18, 37685/19, 37685/20, 37685/20, 37685/9, 37702, 37769/2, 37770, 37779, 37780, 37786/7, 37796, 37864, 37865, 37866, 37873, 37889, 37891/2, 37893,23819/3 hrsz.
Letöltés:35200/6091-4/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/596/2018.ált.

Tárgya: Mohács-Pécs-Komló regionális vízmű vízjogi üzemeltetési engedély módosítása - vízvezetési szolgalmi jog jogosultjának megállapítása
Letöltés:35200/596/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/6225/2017.ált.

Tárgya: Mezőföldvíz kft., Mágocs 1075 hrsz-ú ingatlanon új vízműkút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/6225/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/5590/2017.ált.
Tárgya: Gyód, 196 hrsz ingatlanon 60 m talpmélységű kút, vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5590/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/165-7/2018.ált.
Tárgya: Dráva, Piskói mellékág revitalizációja, vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/165-7/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/491-6/2018.ált.
Tárgya: Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízminőség-javító program víztisztító berendezés vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/491-6/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/282-9/2018.ált.
Tárgya: Kislippó település ivóvízminőség-javító program ivóvízhálózat fejlesztés vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/282-9/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/180/2018.ált.
Tárgya: Mezőcsokonya 066/2 hrsz-on új vízmű kút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/180/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1339-1/2018.ált.
Tárgya:  Pécs MJV Önkormányzata víziművei által érintett ingatlanokon szolgalmi jog jogosultjának megállapítása
Letöltés:35200/1339-1/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/903-7/2018.ált.
Tárgya:  Nagycsepely 055/6-8, 055/14-16 hrsz. ingatlanokon lévő dió ültetvény öntözésének  elvi vízjogi engedélyezése
Letöltés:35200/903-7/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/4788/2018.ált.
Tárgya:  Csemez László e.v. Egyházaskozár, 067/9, 067/10, 067/11, 0113/32, 0113/33, 0113/34, 0113/35, 0113/36, 0125 hrsz. alatti ültetvény öntözésének, valamint a 0113/34 hrsz. alatti ingatlanon fúrt kút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/4788/2018.ált.számú hirdetmény 


Közlemény száma: 35200/656-7/2018.ált.
Tárgya:  Mecsekérc Zrt. Pécs Dél-Keleti részén mélyítendő termálvíz kutatófúrás elvi vízjogi engedélye
Letöltés:35200/656-7/2018.ált.számú közlemény


Hirdetmény száma: 35200/1169-11/2018.ált.
Tárgya:  Orci 132/1 hrsz-on tervezett új vízmű kút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/1169-11/2018.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/1071-9/2018.ált.
Tárgya:  : A Somogy megyei Taszár és Orci települések ivóvízminőség-javító programja - Orci 6 m3/h teljesítményű komplex vízkezelő berendezés és vízműtelep fejlesztés, vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/1071-9/2018.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3266-25/2018.ált.
Tárgya:  : R67 jelű 2x2 forgalmi sávos gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakaszának (I. útépítési szakasz) kivitelezési munkái kapcsán érintett ivóvíz és szennyvíz közművek kiváltása vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3266-25/2018.ált.számú hirdetmény