Vízügyi és vízvédelmi döntések hirdetményi közlése/közhírré tétele


Vízügyi és vízvédelmi jogkörben kiadott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, vagy azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

A hirdetmény tartalmazza a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját, az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és tárgyát, az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

A törvény szerint, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. A közlemény – a hirdetményi közlésben foglaltakon túl – tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést, amelyet közérdekű keresettel lehet megtámadni, amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, vagy amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

A hirdetményt és a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Hirdetmények

 

Hirdetmény száma: 35200/3880-11/2019.ált.

Tárgya: Ős-Dráva program, II. sz. Gürü csatorna 0+000 – 3+320,4 km szelvények közötti mederrendezés és a 33b. oldalműtárgy vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/3880-11/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4168-2/2019.ált.

Tárgya: Bóly város és Monyoród-Pócsa-Borjád-Nagybudmér-Nagynyárád községek ivóvízellátásának vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Letöltés:35200/4168-2/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3860-5/2019.ált.

Tárgya: Zimány település ivóvízminőség javítása, 12,0 m3 /h teljesítményű komplex vízkezelő berendezés és vízműtelep vízjogi létesítési engedélyének módosítása
Letöltés:35200/3860-5/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3412-9/2019.ált.

Tárgya: Bóly-Monyoród és Máriakéménd-Szederkény sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba helyezésének felülvizsgálata
Letöltés:35200/3090-11/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3678-8/2019.ált.

Tárgya: Tarany vízbázisának védőidom kijelölése
Letöltés:35200/3678-8/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4034-2/2019.ált.

Tárgya: Hidas község vízellátása vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása
Letöltés:35200/4034-2/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3395-6/2019.ált.

Tárgya: Szenna-Kaposszerdahely települések közüzemi vízelvezetése vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása - vízvezetési szolgalmi jog alapítása Szenna 35 db ingatlan vonatkozásában
Letöltés:35200/3395-6/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3677-6/2019.ált.

Tárgya: 67 sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása – Látrány elkerülő X. szakasz 1. részszakasz (79+106,80-83+400 km sz. között) vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/3677-6/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3992-2/2019.ált.

Tárgya: Drávafok vízbázisának védőidom kijelölése
Letöltés:35200/3992-2/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3993-2/2019.ált.

Tárgya: Lúzsok vízbázisának védőidom kijelölése
Letöltés:35200/3993-2/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/4020-2/2019.ált.

Tárgya: Drávakeresztúr vízbázisának védőidom kijelölése
Letöltés:35200/4020-2/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3991-2/2019.ált.

Tárgya: Sellye vízbázisának védőidom kijelölése
Letöltés:35200/3991-2/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/2866-16/2019.ált.

Tárgya: Somogyjád, Várda, Magyaregres, Somogyaszaló települések közüzemi szennyvízelvezetése vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása
Letöltés:35200/2866-16/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/482-29/2019.ált.

Tárgya: Várda – Magyaregres – Somogyaszaló vízellátása vízjogi üzemeltetési engedélyének
módosítása

Letöltés:35200/482-29/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3800-4/2019.ált.

Tárgya: Bálványos ivóvízminőség-javító program rekonstrukció bejelentés köteles vízimunkái A kérelmező ügyfél neve: DRV Zrt.
Letöltés:35200/3800-4/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/2679-11/2019.ált.

Tárgya: 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz 2x2 sávos gyorsforgalmi fejlesztés ( I. Somogyaszaló elkerülő) vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/2679-11/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/460-17/2019.ált.

Tárgya: Somogysárd és Újvárfalva-Nadalos települések vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedély módosítása – 35200/460-3/2019. ált. számú határozat kijavítása
Letöltés:35200/460-17/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/2780-19/2019.ált.

Tárgya: Barátúri tó (Magyarszéki tározó) vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/2780-19/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3503-4/2019.ált.

Tárgya: Tarany község ivóvízellátásának vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Letöltés:35200/3503-4/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3168-13/2019.ált.

Tárgya: 67 sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása – Kaposfüred elkerülő szakasz vízelvezetés vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3168-13/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3395-5/2019.ált.

Tárgya: Kaposszerdahely 2, 8, 9/1, 12, 29, 30/2, 36/5, 37, 64/1, 70-72, 73/2-3, 77/2, 78/1, 79/1, 80/1, 81, 82/1, 83-87, 100-102, 103/2, 104/3-4, 105, 106/1-3, 107/1-2, 107/4-5, 110/10-11, 117, 165, 166, 217, 223/4, 735, 744, 823, 886, 0141/5 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a felsorolt hrsz-ú ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog alapítása Kaposszerdahely Község Önkormányzata javára
Letöltés:35200/3395-5/2019.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/2096-15/2019.ált.

Tárgya: Mernye Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása – a 35200/2096-9/2019. ált. számú határozat kijavítása
Letöltés:35200/2096-15/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3599-8/2019.ált.

Tárgya: Ős-Dráva program, Dráva 98+137 km szelvényben megvalósuló 200 l/s kapacitású vízkivételi mű és csatlakozó nyomóvezeték vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3599-8/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3056-12/2019.ált.

Tárgya: Kaposvár és az M7 autópálya közötti R67 gyorsút Somogybabod és Somogytúr közötti (72+350-79+106,80 km sz.) IX. szakasz vízrendezésének vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/3056-12/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1248-13/2019.ált.

Tárgya: Majs sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének felülvizsgálata
Letöltés:35200/1248-13/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2866-13/2019.ált.

Tárgya: Somogyjád Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Somogyjád 130/2, 131, 306/2, 489-494, 507/2, 515/6, 568, 570-572, 672/2, 675, 057/3, 079/6, 083/2-3, 085/3-6, 092/49 hrsz.
Letöltés:35200/2866-13/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2866-11/2019.ált.

Tárgya: Magyaregres Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Magyaregres 125/1, 144/1, 382/2-3, 386, 387/17, 07/12, 07/14, 043/1, 043/3, 043/5, 049/3, 052/10, 056/5, 056/21, 059/2-3, 061/7, 062/22, 062/24-25 hrsz.
Letöltés:35200/2866-11/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2470-20/2019.ált.

Tárgya: Ős-Dráva Program, Drávagárdonyi vízkivételi mű és csatlakozó nyomócső vízjogi létesítési engedélyének módosítása – vízvezetési szolgalmi jog alapítása a Tótújfalu 0116, 0118/1, 0120, 0121/1, 0121/3-4 hrsz.ú ingatlanok terhére és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság javára
Letöltés:35200/2470-20/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3396-2/2019.ált.

Tárgya: Siklós, 1088 hrsz-ú ingatlanon létesült vízműkút vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása
Letöltés:35200/3396-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2470-18/2019.ált.

Tárgya: Ős-Dráva Program, Drávagárdonyi vízkivételi mű és csatlakozó nyomócső vízjogi létesítési engedélyének módosítása – vízvezetési szolgalmi jog alapítása a Tótújfalu 0116, 0118/1, 0120, 0121/1, 0121/3-4 hrsz.ú ingatlanok terhére és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság javára
Letöltés:35200/2470-18/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2741-17/2019.ált.

Tárgya: Kaposvár intermodális személyszállítási központ III. tervezési terület vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2741-17/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2470-16/2019.ált.

Tárgya: Kaposvár intermodális személyszállítási központ II. tervezési terület vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2470-16/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3395-2/2019.ált.

Tárgya: Szenna 31-34, 55-56, 80-81, 183-190, 192, 198-199, 210-221, 248/19, 0177/1, 0184/5, 0243/2, 0401 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a felsorolt hrsz-ú ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog alapítása Szenna Község Önkormányzata javára
Letöltés:35200/3395-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3168-4/2019.ált.

Tárgya: 67 sz. főút M7 autópálya és Kaposvár (észak) közötti szakasz 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása – Kaposfüred elkerülő szakasz vízelvezetés vízjogi üzemeltetési engedélye.
Letöltés:35200/3168-4/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3200-13/2019.ált.

Tárgya: Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztító telepe fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3200-13/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2707-9/2019.ált.

Tárgya: 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz 2x2 sávos gyorsforgalmi fejlesztés (III. Mernye elkerülő) csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2707-9/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2693-7/2019.ált.

Tárgya: 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz 2x2 sávosgyorsforgalmi fejlesztés (VI. Mernyeszentmiklós-Vadépuszta) vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2693-7/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2694-7/2019.ált.

Tárgya: 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz 2x2 sávos gyorsforgalmi fejlesztés (VII. Vadépuszta elkerülő) vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2694-7/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2695-7/2019.ált.

Tárgya: 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz 2x2 sávos gyorsforgalmi fejlesztés (VIII. Vadépuszta-Somogybabod) vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2695-7/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3412-3/2019.ált.

Tárgya: Kereki vízmű sérülékeny ivóvízbázisa védőövezeteinek kijelölése
Letöltés:35200/3412-3/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2681-4/2019.ált.

Tárgya: 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz 2x2 sávos gyorsforgalmi fejlesztés (IX. Somogybabod elkerülő) vízjogi létesítési engedélyének módosítása
Letöltés:35200/2681-4/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2690-7/2019.ált.

Tárgya: 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz 2x2 sávos gyorsforgalmi fejlesztés (V. Mernyeszentmiklós elkerülő) vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2690-7/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2774-6/2019.ált.

Tárgya: Mecseknádasd sérülékeny ivóvízbázis védőidom- és védőterület kijelölő határozatának módosítása
Letöltés:35200/2774-6/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3014-9/2019.ált.

Tárgya: Ős-Dráva Program, Fekete-víz UE6 és UE7 jelű oldalműtárgyak vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3014-9/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3163-2/2019.ált.

Tárgya: Villánykövesd sérülékeny ivóvízbázis védőidom- és védőterület kijelölő határozat módosítása
Letöltés:35200/3163-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2774-3/2019.ált.

Tárgya: Mecseknádasd sérülékeny ivóvízbázis védőidom- és védőterület kijelölő határozatának módosítása
Letöltés:35200/2774-3/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/3090-1/2019.ált.

Tárgya: Szederkény, Máriakéménd, Monyoród ivóvízbázisok védőövezetei kijelölésének felülvizsgálata
Letöltés:35200/3090-1/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2373-8/2019.ált.

Tárgya: Mike község ivóvízellátásának vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Letöltés:35200/2373-8/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2470-12/2019.ált.

Tárgya: Ős-Dráva Program, Drávagárdonyi vízkivételi mű és csatlakozó nyomócső vízjogi
létesítési engedélye

Letöltés:35200/2470-12/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2866-2/2019.ált.

Tárgya: Somogyjád, Várda, Magyaregres, Somogyaszaló települések közüzemi szennyvízelvezetése vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása - Somogyjád 130/2, 131, 306/2, 489-494, 507/2, 515/6, 568, 570-572, 672/2, 675, 057/3, 079/6, 083/2-3, 085/3-6, 092/49 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a felsorolt hrsz-ú ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog alapítása
Letöltés:35200/2866-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/696-8/2019.ált.

Tárgya: Cserénfa Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Cserénfa 5,6,7,9, 64-68, 69/2, 111-113, 132, 133, 139, 025, 028, 032, 034/3, 037, 039/6, 057, 098/2 hrsz.
Letöltés:35200/696-8/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2096-10/2019.ált.

Tárgya: Mernye Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Mernye 13, 152, 232/8, 335, 382/1, 536/5, 538, 541, 0155/41, 0222, 0223/1, 0223/3, 0225, 0229, 0235/14 hrsz.
Letöltés:35200/2096-10/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2723-2/2019.ált.

Tárgya: Szántód 1163/2 hrsz.-ú ingatlan csapadékvíz elvezetés I. ütem vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2723-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1248-3/2019.ált.

Tárgya: Majs sérülékeny ivóvízbázis biztonságba helyezésének felülvizsgálata – ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése
Letöltés:35200/1248-3/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1780-11/2019.ált.

Tárgya: Komlói szennyvíztelep korszerűsítésének vízjogi létesítési engedély módosítása
Letöltés:35200/1780-11/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/439-2/2019.ált.

Tárgya: Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Gyár vízellátását biztosító üzemelő vízbázis biztonságba helyezési terv felülvizsgálat
Letöltés:35200/439-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1576-3/2019.ált.

Tárgya: Nagybajom Város Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Nagybajom 300, 433/1, 449/1, 462, 604/1, 1018/4, 1043/3, 1071/2, 1071/3, 1105, 1125, 1126, 1249/2, 1250/1, 1251, 1252/1, 1254, 1255, 1256, 1271, 1272, 1273, 0163/6, 0173/2, 0197/6 hrsz.
Letöltés:35200/1576-3/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1574-13/2019.ált.

Tárgya: Hajmás Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Hajmás 1, 5, 7, 16, 20/2, 29, 39, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 74, 75, 87/2, 90, 92, 105, 107, 108, 109, 110, 114/2, 115, 116, 117, 118, 120/2, 121, 123, 142/1, 0116/1, 0121 hrsz.
Letöltés:35200/1574-13/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2470-4/2019.ált.

Tárgya: Ős-Dráva program, Drávagárdonyi vízkivételi mű és csatlakozó nyomócső vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2470-4/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/249-14/2019.ált.

Tárgya: Sellye, IMJP keretében fúrandó figyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/249-14/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/245-17/2019.ált.

Tárgya: Drávafok, IMJP keretében fúrandó figyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/245-17/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/246-17/2019.ált.

Tárgya: Drávakeresztúr, IMJP keretében fúrandó figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/246-17/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2096-6/2019.ált.

Tárgya: Mernye (13, 152, 232/8, 335, 382/1, 536/5, 538, 541, 0155/41, 0222, 0223/1, 0223/3, 0225, 0229, 0235/14 hrsz.), Orci (35, 44, 45, 46, 034/1, 038/1 hrsz.), Zimány (52, 198/2, 198/3, 243/2, 265 hrsz.), Magyaratád (64/2, 95, 264/2, 267, 268, 584/3, 08/2, 0132/12, 0132/13, 0164, 0175/3 hrsz.) és Somogyaszaló (037/1, 037/5, 037/6, 078 hrsz.) települések vonatkozásában a felsorolt hrsz-ú ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog alapítása
Letöltés:35200/2096-6/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/252-15/2019.ált.

Tárgya: Lúzsok, IMJP keretében fúrandó figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/252-15/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/2201-4/2019.ált.

Tárgya: Ős-Dráva Program, Régi Fekete-víz medertározó vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2201-4/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/20-9/2019.ált.

Tárgya: Buzsák település ivóvízminőség-javító programja – vízellátó hálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/20-9/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/169-13/2019.ált.

Tárgya: Agrár Kft., Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatád/Ötvöskónyi) elvi vízjogi engedélye
Letöltés:35200/169-13/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1576-2/2019.ált.

Tárgya: Vízvezetési szolgalmi jog alapítása Nagybajom Város Önkormányzata javára és az alább felsorolt ingatlanok terhére:Nagybajom 300 433/1, 449/1, 462, 604/1, 1018/4, 1043/3, 1071/2, 1071/3, 1105, 1125, 1126, 1249/2, 1250/1, 1251, 1252/1, 1254, 1255, 1256, 1271, 1272, 1273, 0163/6, 0173/2, 0197/6 hrsz.
Letöltés:35200/1576-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/769/2019.ált.

Tárgya: Lúzsok központú kistérségi vízműrendszer, vízellátó hálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/769/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/768/2019.ált.

Tárgya: Drávafok központú kistérségi vízműrendszer, vízellátó hálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/768/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/767/2019.ált.

Tárgya: Drávakeresztúr központú kistérségi vízműrendszer, vízellátó hálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/767/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/696/2019.ált.

Tárgya: Cserénfa Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Cserénfa 5,6,7,9, 64-68, 69/2, 111-113, 132, 133, 139, 025, 028, 032, 034/3, 037, 039/6, 057, 098/2 hrsz., valamint vízvezetési szolgalmi jog Cserénfa Község Önkormányzata javára történő megállapítása a Cserénfa 056/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.
Letöltés:35200/696/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1574-7/2019.ált.

Tárgya: Hajmás Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Hajmás 1, 5, 7, 16, 20/2, 29, 39, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 74, 75, 87/2, 90, 92, 105, 107, 108, 109, 110, 114/2, 115, 116, 117, 118, 120/2, 121, 123, 142/1, 0116/1, 0121 hrsz.
Letöltés:35200/1574-7/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/797/2019.ált.

Tárgya: Somogyjád Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Somogyjád 206, 216-220, 229/3, 230-234, 250, 297-298, 302/1-6, 302/8-9, 303/2, 304-305, 306/1-2, 507/2-3, 543, 544/1, 510/8, 512/13, 567-568, 651/1, 674, 675, 03/13, 028/5, 054/17, 092/20, 092/27 hrsz.
Letöltés:35200/797/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/551-21/2019.ált.

Tárgya: Villány szennyvíztisztító telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/551-21/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/403-5/2019.ált.

Tárgya: Beleg ivóvízminőség javítása, víztisztító technológia és új kút vízjogi létesítési engedély módosítása
Letöltés:35200/403-5/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/143-20/2019.ált.

Tárgya: Mohács és térsége vízellátása, vízkezelő és vízvezeték vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/143-20/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/73-7/2019.ált.

Tárgya: Ivóvízminőség-javítás a Tabi kistérség 8 településén, Zics-Andocs ivóvíz távvezeték és vízellátó rendszer, Zics-Somogyacsa ivóvíz távvezeték és vízellátó rendszer, Zics vízkezelő rendszer vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/73-7/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1265-2/2019.ált.

Tárgya: Kislippó község vízellátása üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/1265-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/143-16/2019.ált.

Tárgya: Mohács és térsége vízellátása, vízkezelő és vízvezeték vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/143-16/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/460-10/2019.ált.

Tárgya: Somogysárd és Újvárfalva-Nadalos települések vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Letöltés:35200/460-10/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/92-5/2019.ált.

Tárgya: Vízvezetési szolgalmi jog alapítása Taszár település – 26 db ingatlan – vonatkozásában az alább felsorolt ingatlanok terhére: Taszár 129/5, 129/6, 129/25, 129/36, 150/5, 150/6, 150/10, 150/14, 150/15, 150/18, 050/2, 052/2, 058/1, 061/1, 061/5, 061/6, 061/7, 061/8, 061/9, 061/10, 061/11, 071/16, 071/24, 071/25, 071/43, 071/44
Letöltés:35200/92-5/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/551-9/2019.ált.

Tárgya: Villány szennyvíztiszztó telep fejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezése.
Letöltés:35200/551-9/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/143-14/2019.ált.

Tárgya: Mohács és térsége vízellátása, vízkezelő és vízvezeték vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/143-14/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/550-3/2019.ált.

Tárgya: Somogy megyei Taszár és Orci települések Ivóvízminőség-javító Programja-Taszár ivóvízvezeték rekonstrukció és vízvezeték hálózat összekötés vízjogi létesítési engedélye.
Letöltés:35200/550-3/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/656-2/2019.ált.

Tárgya: Taszár Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Taszár 76-89, 181 és 222 hrsz.
Letöltés:35200/656-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/7-16/2019.ált.

Tárgya: Pécs központú agglomeráció szennyvíztiszztó telepe fejlesztésének vízjogi létesítési és megszűntetési engedélye
Letöltés:35200/7-16/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/460-4/2019.ált.

Tárgya: Újvárfalva Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Újvárfalva 33, 34, 43, 45, 113-121, 122/6, 122/9, 146, 147, 152-154, 158-160, 0121/9, 0121/22, 0121/24, 0147/1, 0147/5, 0155/1-2 hrsz.
Letöltés:35200/460-4/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/460-2/2019.ált.

Tárgya: Somogysárd Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Somogysárd 12, 89, 138, 162, 247/1, 263, 264, 268, 272, 284, 285, 336/1, 336/2, 544, 545/1, 027/12, 0100, 0125/3, 0149/3, 0149/8, 0149/9 hrsz.
Letöltés:35200/460-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/19-4/2019.ált.

Tárgya: Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program, Buzsák-Pamuk ivóvíz távvezeték vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/19-4/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/277-3/2019.ált.

Tárgya: Baranyaszentgyörgy község Ivóvízminőség -javító Programja  - Tormás 7,0 m3/h teljesítményű komplex vízkezelő berendezés és vízműtelep fejlesztés, új kút létesítése, meglévő kút melléfúrása és tömedékelése vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/277-3/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/169-2/2019.ált.

Tárgya: A János-majori öntözésfejlesztés elvi vízjogi engedélyének módosítási eljárása
Letöltés:35200/169-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/92-2/2019.ált.

Tárgya: Vízvezetési szolgalmi jog alapítása Taszár település – 26 db ingatlan – vonatkozásában az alább felsorolt ingatlanok terhére: Taszár 129/5, 129/6, 129/25, 129/36, 150/5, 150/6, 150/10, 150/14, 150/15, 150/18, 050/2, 052/2, 058/1, 061/1, 061/5, 061/6, 061/7, 061/8, 061/9, 061/10, 061/11, 071/16, 071/24, 071/25, 071/43, 071/44
Letöltés:35200/92-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/79-2/2019.ált.

Tárgya: Pécs és Kővágószőlős közüzemi vízellátása - 91 db ingatlan vonatkozásában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vízvezetési szolgalmi jogot megállapító határozat kijavítása
Letöltés:35200/79-2/2019.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/226-29/2018.ált.

Tárgya:  Kaposvár, II. sz. szennyvíztszztí telep fejlesztése, és monitoring rendszer vízjogi létesítési engedély mídosítása
Letöltés:35200/226-29/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/4376/2018.ált.

Tárgya:  Gölle-Inámpuszta Ivóvízminőség-javító Program, Nak és Gölle-Inámpuszta összekötő ivóvízvezeték vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/4376/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/5570-4/2018.ált.

Tárgya:  Újvárfalva Község Önkormányzata javára történő vízvezetési szolgalmi jog alapítása az alább felsorolt ingatlanok terhére: Újvárfalva 33, 34, 43, 45, 113-121, 122/6, 122/9, 146, 147, 152-154, 158-160, 0121/9, 0121/22, 0121/24, 0147/1, 0147/5, 0155/1-2 hrsz.
Letöltés:35200/5570-4/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/5160/2017.ált.

Tárgya:  Bonyhád-Hidas összekötő ivóvízvezeték vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5160/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/6091-4/2017.ált.
Tárgya:  Pécs MJV Önkormányzata víziközművei által érintett ingatlanokon a szolgalmi jog jogosultjának megállapítása iránti, kb. 1000 db ingatlant érintő kérelem ütemezett elbírálása az alábbi ingatlanok vonatkozásában:Pécs 23812/11, 1172/1, 15754/1, 15758, 15767, 01557/23, 01300/1, 01302, 1293/18, 0537/3, 0537/4, 37685/11, 37685/12, 37685/13, 37685/14, 37685/16, 37685/17, 37685/15, 37685/18, 37685/19, 37685/20, 37685/20, 37685/9, 37702, 37769/2, 37770, 37779, 37780, 37786/7, 37796, 37864, 37865, 37866, 37873, 37889, 37891/2, 37893,23819/3 hrsz.
Letöltés:35200/6091-4/2017.ált.számú hirdetmény  


Hirdetmény száma: 35200/596/2018.ált.

Tárgya: Mohács-Pécs-Komló regionális vízmű vízjogi üzemeltetési engedély módosítása - vízvezetési szolgalmi jog jogosultjának megállapítása
Letöltés:35200/596/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/6225/2017.ált.

Tárgya: Mezőföldvíz kft., Mágocs 1075 hrsz-ú ingatlanon új vízműkút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/6225/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/5590/2017.ált.
Tárgya: Gyód, 196 hrsz ingatlanon 60 m talpmélységű kút, vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/5590/2017.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/165-7/2018.ált.
Tárgya: Dráva, Piskói mellékág revitalizációja, vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/165-7/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/491-6/2018.ált.
Tárgya: Kaszó-Darvaspuszta településrész ivóvízminőség-javító program víztisztító berendezés vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/491-6/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/282-9/2018.ált.
Tárgya: Kislippó település ivóvízminőség-javító program ivóvízhálózat fejlesztés vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/282-9/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/180/2018.ált.
Tárgya: Mezőcsokonya 066/2 hrsz-on új vízmű kút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/180/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/1339-1/2018.ált.
Tárgya:  Pécs MJV Önkormányzata víziművei által érintett ingatlanokon szolgalmi jog jogosultjának megállapítása
Letöltés:35200/1339-1/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/903-7/2018.ált.
Tárgya:  Nagycsepely 055/6-8, 055/14-16 hrsz. ingatlanokon lévő dió ültetvény öntözésének  elvi vízjogi engedélyezése
Letöltés:35200/903-7/2018.ált.számú hirdetmény 


Hirdetmény száma: 35200/4788/2018.ált.
Tárgya:  Csemez László e.v. Egyházaskozár, 067/9, 067/10, 067/11, 0113/32, 0113/33, 0113/34, 0113/35, 0113/36, 0125 hrsz. alatti ültetvény öntözésének, valamint a 0113/34 hrsz. alatti ingatlanon fúrt kút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/4788/2018.ált.számú hirdetmény 


Közlemény száma: 35200/656-7/2018.ált.
Tárgya:  Mecsekérc Zrt. Pécs Dél-Keleti részén mélyítendő termálvíz kutatófúrás elvi vízjogi engedélye
Letöltés:35200/656-7/2018.ált.számú közlemény


Hirdetmény száma: 35200/1169-11/2018.ált.
Tárgya:  Orci 132/1 hrsz-on tervezett új vízmű kút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/1169-11/2018.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/1071-9/2018.ált.
Tárgya:  : A Somogy megyei Taszár és Orci települések ivóvízminőség-javító programja - Orci 6 m3/h teljesítményű komplex vízkezelő berendezés és vízműtelep fejlesztés, vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/1071-9/2018.ált.számú hirdetmény


Hirdetmény száma: 35200/3266-25/2018.ált.
Tárgya:  : R67 jelű 2x2 forgalmi sávos gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakaszának (I. útépítési szakasz) kivitelezési munkái kapcsán érintett ivóvíz és szennyvíz közművek kiváltása vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3266-25/2018.ált.számú hirdetmény