Vízügyi, vízvédelmi határozatok közhírré tétele


Vízügyi, vízvédelmi határozatok közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (1) bekezdése értelmében, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. A közlemény – a hirdetményi közlésben foglaltakon túl – tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést, amelyet közérdekű keresettel lehet megtámadni, amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, vagy amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Közlemény száma: 35200/2197-5/2019. ált.

Tárgya:  Szőke, szennyvízkezelési program – 2 db figyelőkút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2197-5/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/3588-6/2019. ált.

Tárgya:  Pécs, 48001/2 hrsz-ú ingatlanon található vízellátást szolgáló objektumok vízjogi fennmaradási engedélye
Letöltés:35200/3588-6/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/2762-15/2019. ált.

Tárgya:  Bodrog 0111/5 és 0139/1 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett haltároló vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2762-15/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/3775-15/2019. ált.

Tárgya:  Ős-Dráva Program, Korcsina-Bisztrica összekötő csatorna, 7. sz. oldalműtárgy és 8. sz. kisduzzasztó vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3775-15/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/3714-7/2019. ált.

Tárgya: Bóly 1214 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó fúrt kút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3714-7/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/3686-14/2019. ált.

Tárgya:  Ős-Dráva Program, Korcsina-Bisztrica összekötő csatorna, 7. sz. oldalműtárgy és 8. sz. kisduzzasztó vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3686-14/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/3581-9/2019. ált.

Tárgya:  Somberek 029/2 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó öntözőkút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3581-9/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/3581-5/2019. ált.

Tárgya:  Somberek 029/2 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó öntözőkút vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3581-5/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/3055-5/2019. ált.

Tárgya:  Pécs, 52185/42 hrsz-ú ingatlanon található kút vízjogi fennmaradási engedélye
Letöltés:35200/3055-5/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/2063-5/2019. ált.

Tárgya:  Ős-Dráva Program, Bresztik-tó – Sellyei-Gürü összekötő csatorna új meder kialakítása a 29. sz. oldalműtárgy és az 1. jelű áteresz vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2063-5/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/2966-11/2019. ált.

Tárgya:  Az Átai halastórendszerhez kapcsolódó haltároló vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2966-11/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/2571-11/2019. ált.

Tárgya:  Berzence és Somogyudvarhely szántó területek öntözésfejlesztése vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2571-11/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/2006-10/2019. ált.

Tárgya:  Szalánta 2. sz. tó vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/2006-10/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/1696-13/2019. ált.

Tárgya:  Dencsháza 0174, 0176, 0178 hrsz. alatti szántóföldi növényültetvény öntözésének, valamint a Dencsháza 0178 hrsz. alatti ingatlanon 1 db fúrt kút vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/1696-13/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/1532-12/2019. ált.

Tárgya:  A Deseda tó vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/1532-12/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/1507-4/2019. ált.

Tárgya:  Bárdudvarnoki árvízcsúcs-csökkentő többcélú tavak vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/1507-4/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/2337/2019. ált.

Tárgya:  Somogycsicsó 0173/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezett szennyvíztisztító vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2337/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/1393-7/2019. ált.

Tárgya:  Libickozmai halastó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Letöltés:35200/1393-7/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/2201-5/2019. ált.

Tárgya:  Ős-Dráva Program, Régi Fekete-víz medertározó vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2201-5/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/268-14/2019. ált.

Tárgya:  Szemelyi halnevelő tó vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/268-14/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/169-11/2019. ált.

Tárgya:  Agrár Kft., Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatád/Ötvöskónyi) elvi vízjogi engedélye
Letöltés:35200/169-11/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/769/2019. ált.

Tárgya:  Lúzsok központú kistérségi vízműrendszer, vízellátó hálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/769/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/768/2019. ált.

Tárgya:  Drávafok központú kistérségi vízműrendszer, vízellátó hálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/768/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/767/2019. ált.

Tárgya:  Drávakeresztúr központú kistérségi vízműrendszer, vízellátó hálózat fejlesztésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/767/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/1561-2/2019. ált.

Tárgya:  Háromfai öntözés vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Letöltés:35200/1561-2/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/1145-2/2019. ált.

Tárgya:  A Kaposszerdahelyi záportározó kijelölése és létesítményeinek vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/1145-2/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/311-5/2019. ált.

Tárgya:  A Tabi többcélú Koppány tó vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/311-5/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/571/2019. ált.

Tárgya:  Somogysárd, Szentkirályi halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye
Letöltés:35200/571/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/3441/2019. ált.

Tárgya:  Gadács, belterületi vízrendezés felső szakasz és árvízcsúcs-csökkentő tározó vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/3441/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/277-2/2019. ált.

Tárgya:  Baranyaszentgyörgy község Ivóvízminőség -javító Programja  - Tormás 7,0 m3/h teljesítményű komplex vízkezelő berendezés és vízműtelep fejlesztés, új kút létesítése, meglévő kút melléfúrása és tömedékelése vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/277-2/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/105-2/2019. ált.

Tárgya:  Szentborbás község vízellátása vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Letöltés:35200/105-2/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/52-2/2019. ált.

Tárgya:  A Balatonboglári Konyári halastó vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/52-2/2019.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/4924-12/2018. ált.

Tárgya:  Sásd 0106 hrsz. terület tisztavizes öntözése vízjogi létesítési engedélyezése
Letöltés:35200/4924-12/2018.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/4018-13/2018. ált.

Tárgya:  A Patalomi tározó halastóvá történő átalakításának vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/4018-13/2018.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/4559-11/2018. ált.

Tárgya:  Basal 013/23 hrsz-on létesülő Sz-VI jelű termálkút bekötésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/4559-11/2018.ált.számú közlemény


Közlemény száma: 35200/2960-12/2018. ált.

Tárgya:  Kölked település belterületi csapadékvíz-rendezésének vízjogi létesítési engedélye
Letöltés:35200/2960-12/2018.ált.számú közlemény


Iktatószám:

35200/5105-4/2017. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.13.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.12.

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

kötelezés ütemterv benyújtására

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Magyar Cukor Zrt.

7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_5105_4_2017_ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35200/5105-5/2017. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.15.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.12.

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

kötelezés vízgazdálkodási bírság megfizetésére

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Magyar Cukor Zrt.

7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_5105_5_2017_ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert