Vízügyi, vízvédelmi határozatok közhírré tétele


Vízügyi, vízvédelmi határozatok közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (1) bekezdése értelmében, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. A közlemény – a hirdetményi közlésben foglaltakon túl – tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést, amelyet közérdekű keresettel lehet megtámadni, amelyet személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, vagy amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

A hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet több mint ötven ügyfél részvételével zajló eljárásban hozott.

A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Iktatószám:

35200/5105-4/2017. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.13.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.12.

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

kötelezés ütemterv benyújtására

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Magyar Cukor Zrt.

7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_5105_4_2017_ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert

 

Iktatószám:

35200/5105-5/2017. ált.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2017.09.15.

Közzététel jogcíme:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja

Közzététel dátuma:

2017.10.12.

Eljáró hatóság neve:

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

kötelezés vízgazdálkodási bírság megfizetésére

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Magyar Cukor Zrt.

7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14.

Publikált dokumentum fájl neve:

35200_5105_5_2017_ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/nem/nem ismert