Változások a kéményseprésben

2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve látja el a kéményseprőipari tevékenységet azokon a településeken, ahol addig a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosította az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat 2016. július 1-jével felmondta a közszolgáltatási szerződését.

A katasztrófavédelem, mint kéményseprő-ipari szerv e települések magánszemély tulajdonában álló ingatlanaiban, ilyen ingatlanokból álló társasházak, lakásszövetkezeti ingatlanok esetében végzi a kémények időszakos ellenőrzését, tisztítását, illetve a műszaki vizsgálatait (lakossági szektor).

A gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, illetve gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló önálló ingatlanokban (közületi szektor) azok a kéményseprő-ipari szolgáltatók látják el ezt a feladatot, amelyek az adott megye közigazgatási területére a tevékenység végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették.

Azokon a településeken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi szolgáltatási szerződését, annak hatálya alatt a kéményseprőipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik.

A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó szolgáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el. A közületi szektorba tartozó ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a kémény használatától.

2016. július 1-jétől a lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében a kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormunka) ingyenes, ha azt a kéményseprőipari szerv vagy közszolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban el tudja végezni. Amennyiben azonban erre csak egy közösen egyeztetett harmadik időpontban tudnak sort keríteni, akkor a tevékenység már díjköteles.

Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költségtérítést, illetve kiszállási díjat kell fizetnie.

A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi kéményseprőipari tevékenységért díjat kell fizetni.

A kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátása folyamatosan biztosított, legkésőbb 2025-ig a lakossági szektorban a katasztrófavédelem valamennyi településen átveszi a kéményseprőipari feladatokat.