A tűzoltás feltételeinek biztosítása télen

A téli időszakban felelősséggel tartoznak a gazdálkodó szervezetek azért, hogy a tűzoltás, az életmentés és az anyagi javak megóvása szélsőséges időjárási körülmények között is biztosított legyen, és ne ütközzön akadályba.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összeállított egy útmutató közleményt a legfontosabb szabályokról, előírásokról és a követendő magatartásról.

A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata: a tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet felelőssége gondoskodni. A feltárt hiányosságok megszüntetéséről, a meghibásodott tűzoltó-vízforrások és azok szerelvényeinek javításáról, szükség esetén cseréjéről azonnal intézkedni kell.

További közös szabályként fontos kihangsúlyozni, hogy a tűzoltó-vízforrások és tartozékaik hozzáférhetőséget folyamatosan biztosítani kell!

Tűzcsapok: a közterületi tűzcsapok üzemképességéért a közüzemi vízhálózat üzemeltetője a felelős. Az elmúlt években az új létesítésekkel egyre több létesítményi tűzcsapot helyeztek üzembe. A fél éves felülvizsgálaton túl a rendeltetésszerű üzemben tartásért a terület tulajdonosa, üzemeltetője a felelős. Érdemes odafigyelni a tűzcsap fagymentesítésére még a januári hidegek beállta előtt. A földalatti elzárók, tolózár esetén annak hozzáférhetőségét, még a fagy beállta előtt tisztító tereprendezéssel kell biztosítani. A tűzcsap helyét jelölő táblák meglétét azok pótlását a havazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy szükség esetén a szerelvények megtalálása (földalatti tűzcsapok), a tábláról leolvasható információk alapján a havazást követően se okozzon nehézséget.

Oltóvíz-tároló medencék, tartályok: a félévenkénti felülvizsgálatról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatról, továbbá  a használat során nyomásnak kitett tartozékok nyomáspróbázásáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. A féléves felülvizsgálat során a többek között a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja a fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét is. Az oltóvíz-tároló medencék, tartályok tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségére különös figyelmet kell fordítani a késlekedés nélküli beavatkozás biztosíthatósága érdekében.

Az oltóvízként számításba vett nem időszakos természetes felszíni vizek (folyók, patakok, tavak) esetében szintén folyamatosan biztosítani kell a tűzoltó gépjárművel történő biztonságos megközelíthetőséget a téli évszakban is.

Közlekedési, tűzoltási felvonulási utak, területek biztosítása: téli időszakban a tűzoltási területen a havat el kell takarítani. A hó eltakarításnál fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a terület közterületi bejáratánál, valamint a felvonulási terület és védett épület között hótorlasz ne jöjjön létre. A tűzoltási területet, megközelítési útvonalat, közterületen valamint magánterületen is a jogszabálynak megfelelően kell karbantartani.  A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Épületekből kivezető menekülési útvonalak: a közvetlen szabadba jutást segítik elő. Takarításnál fokozottan kell figyelni, hogy az épület előtti belépő, feljáró takarításánál a felületet ne mossuk fel. Még a meleg víz használata is biztos lefagyást eredményezhet fagypont alatti hidegben. Az időjárásból adódó fagyások, csúszós felületek megszüntetésére is oda kell figyelni, mert szükség esetén a menekülésre szolgáló útvonal képezheti a veszélyforrást.  A rendszeres közlekedésre nem használt nyílászárók, vészkijáratok nyitását akadályozó hóréteg eltakarítását sem szabad számon kívül hagyni,  meg kell győződni, hogy a talaj felfagyását követően is akadálymentesen nyithatók a vészkijárati ajtók.  A menekülési útvonalakhoz kapcsolódik még a menekülés céljaként figyelembe vett terület is, mely lehet akár a két épület közötti tűztávolság is. Biztonságunk megőrzése a téli rendkívüli időjárási körülmények esetén is ugyanolyan fontos, mint máskor.