Propán-bután gázpalackok használatának szabályai lakóépületben

Tűzvédelmi használati szabályok lakó- és szállásépületekben a propán-bután gázpalackokkal kapcsolatban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint:

191. § (7) Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként legfeljebb 1 db, maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható, vagy tárolható.

(8) Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

205. § (1) Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.

177. § (4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

Meg kell vizsgálni az adott épület vonatkozásában a jóváhagyott építési tervekben szereplő műszaki előírásokat, melyekre a jogerős építési-, majd használatbavételi engedélyt az épület megkapta. Amennyiben az épület lakóegységeit propán-bután palackról üzemelő gázfogyasztó berendezéssel (gáztűzhely) látták el az engedélyes tervek szerint, akkor PB palack az előírásoknak megfelelően jogkövetkezmények nélkül használható. Ebben az esetben a tervdokumentáció készítésekor, méretezéskor a tervezők figyelembe vették a propán-bután palack használatát.

Amennyiben a műszaki leírásból, tervekből nem következik a PB palack használhatósága, például a lakás központi fűtéssel, villamos, vezetékes gázról működő tűzhellyel tervezett, akkor ott nem használható vagy tárolható propán-bután gázpalack, csak abban az esetben, ha szakértő által igazolt, hogy egy esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását nem idézi elő.

A fenti jogszabályba foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben (határozatban) foglaltak teljesítését a tűzvédelmi hatóság (illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség) ellenőrizheti.