Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos tudnivalók

A lakóépület közlekedési célú tereinek és helyiségeinek a rendeltetésének megfelelően egyaránt lehetővé kell tennie a zavartalan, biztonságos közlekedést és veszély esetén biztosítani kell az építmény és annak részei meghatározott időn belüli kiürítésének lehetőségét. Az épület minden helyiségét a rendeltetésének megfelelően kell használni.

Alapszabályként elmondható, hogy a lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok, valamint a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el.

Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

  • a menekülési útvonalat le nem szűkítő növények elhelyezése a menekülésre számításba vett közlekedőn és lépcsőházi pihenőn, a lépcsőfokokra helyezés kivételével;
  • növények elhelyezése lehetőleg 1,95 méter felett (a virágtartó alsó része, vagy a növény legalsó pontja legyen a megadott magasság felett);
  • azok a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le, és a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem rontják (pl.: lábtörlő, falikép, hirdetőtábla, stb.);
  • a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá le nem szűkítő egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

Egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgynak számít a falitükör, postaláda, babakocsi, kerekesszék, kerékpár, roller, valamint ezekhez hasonló egyéb, a lakórendeltetéssel összefüggő, tárolóeszköznek nem minősülő tárgy. Javasolt a tárgyak azon területen való elhelyezése, ahol menekülés nem történik (pl.: a folyosók végén, a zsákfolyosó végfala és a legközelebbi lakásbejárat közötti területen).

A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is biztosítani kell, ebben az esetben elegendő 1 méter széles útvonal fenntartása.

Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a villamos berendezés kapcsolóját (kapcsolószekrény, kapcsolótábla, stb.), a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket (pl.: fali tűzcsapot, száraz felszálló vezeték csatlakozási pontját) eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, hozzáférésének, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell! A közművek nyitó- és zárószerkezeteit magába foglaló helyiségek lezárása nem minősül eltorlaszolásnak.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a menekülési útvonal legkisebb szabad szélességét, annak teljes hosszán az adott menekülési útvonalon menekülő személyek létszámának függvényében kell meghatározni, ami nem lehet kevesebb, mint 1,2 méter.

Abban az esetben, ha a számítás eredményeképpen a szükséges szabad szélesség meghaladja az 1,2 métert, akkor ezt a számított nagyobb szabad szélességet kell biztosítani. Amennyiben a közlekedő, lépcsőház szélessége nem éri el az 1,2 métert, akkor az tárolással nem szűkíthető le, viszont a fenti szabályok betartása mellett növények, tárgyak elhelyezése elfogadott, ha azok nem szűkítik a menekülési útvonalat.

Vagyonvédelmi rácsok és a bejáratok lezárása

A rácsos ajtó elhelyezéseinek feltételei:

  • a rácsos ajtóval lezárt területen nem lehet tűzvédelmi biztonsági berendezés, ezek indító, nyitó szerkezetei, valamint a közműelzárók főkapcsolói (fali tűzcsap, hő- és füstelvezető ablak, mentésre szolgáló ablak, hő- és füstelvezető nyitó szerkezete, villamos főkapcsoló, stb.);
  • a rács által elzárt közlekedőn nem lehet kézzel nyitható füstelvezető nyílászáró, vagy annak távnyitóját a ráccsal elzárt területen kívül, bárki által hozzáférhetően kell elhelyezni;
  • a rács – nyitásiránya, mérete alapján – nyitott állapotban ne akadályozza a menekülést (pl.: ne nyíljon rá lépcsőre, ne szűkítse le azt);
  • a ráccsal elzárt közlekedőt a menekülés során igénybevevő személyek rendelkezzenek a rácsos ajtót nyitó kulccsal;
  • a rács által elzárt területen a tárolással, tárgyak és anyagok elhelyezésével kapcsolatos tűzvédelmi követelmények a közlekedőkre vonatkozó követelményekkel azonosak, azoknak teljesülnie kell.

Az ilyen kialakítás esetén felhívjuk a figyelmet, hogy ugyan a rácsos ajtó elhelyezése tűzvédelmi előírásokkal nem ellentétes, azonban a kialakítás a menekülést, valamint a tűzoltói beavatkozás hatékonyságát korlátozza.

A lakások bejárati ajtóinak ráccsal történő lezárása, valamint a lakóépületek főbejáratainak kulccsal, illetve elektromos zárral (kóddal) történő zárása, tűzvédelmi jogszabályokat nem sért. Elektromos zár esetén a menekülés irányából jól észlelhető és hozzáférhető helyen a zárat oldó, feliratozott nyomógombot kell elhelyezni.

A tűzvédelmi szabályok a lakók biztonságát növelik, illetve tűz esetén az életmentés és a tűzoltás gyors végrehajtását segítik, emiatt nagyon fontos a jogszabályi rendelkezések ismerete és betartása.

A fenti tájékoztató anyag az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető pdf formátumban:

Társasházak tájékoztató

Az alábbi hivatkozásra kattintva elérhető az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által készített spotfilm:

Biztonságos lépcsőházak és közlekedők spotfilm 2013. november 28.