Tájékoztató rendezvények tűzvédelmi szabályairól (rendezvényszervezők részére)

A rendezvények jogszerű és biztonságos lebonyolítása, a tragédiák megelőzése, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése érdekében a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi tájékoztatást adja a rendezvény-szervezők részére. A tájékoztató a szabadtéri rendezvények, kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények, továbbá a művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvények vonatkozó szabályait taglalja.

Jogszabályi háttér

A fent említett rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, követelményeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) határozza meg. Az OTSZ-ban meghatározott biztonsági szint elérhető tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával; a tűzvédelmi műszaki irányelvekben (a továbbiakban: TvMI) kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával; vagy a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. A szabadtéri rendezvények esetében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság TvMI-t bocsájtott ki 2015. július 15-én, a rendezvény-szervezők munkájának segítése érdekében. A TvMI ingyenesen letölthető és megtekinthető, bárki számára elérhető az alábbi linken:

https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek

A TvMI sajátossága, jogszabályoktól való fő különbsége, hogy alkalmazása a szabványokhoz hasonlóan önkéntes, valamint a benne található „Megjegyzések”, „Informatív mellékletek”, valamint „Példák” az érdemi résszel összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak a könnyebb, ügyfélbarát alkalmazhatóság érdekében. A szabadtéri rendezvények vonatkozásában a TvMI egyedi módon az egységes tömegtájékoztatási, informálási rendszer kialakítása céljából mozgókép anyagokat is (kivetítőkön, megjelenítőkön alkalmazható) tartalmaz, mint melléklet, mely video file-ok szintén ingyenesen felhasználhatóak, letölthetőek a fenti linken keresztül.

Szabadtéri rendezvények

A szabadtéri rendezvények körébe azon rendezvények tartoznak, melyek az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet egy időben meghaladják, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények körébe a 10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet egy időben meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvények tartoznak.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. A tűzvédelmi hatóság részére készítendő dokumentáció tartalmi elemeire vonatkozó iránymutatást a TvMI tartalmazza.

Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell bejelenteni.

 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények esetében a kormányrendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. A tűzvédelmi hatóság részére készítendő dokumentáció tartalmi elemeire vonatkozó iránymutatást a TvMI tartalmazza. A felsorolt tartalmi szempontok figyelembe vétele a rendezvények lehető legbiztonságosabbá tétele érdekében javasolt.

A TvMI számos iratmintát vonultat fel a rendezvény-szervezők részére, többek között megtalálható köztük a bejelentésre vonatkozó adatlap, a tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv minta, valamint az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges irat is.

Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A rendezvények biztonságos lebonyolítása mindenki közös érdeke! Nagyon fontos, hogy a rendezvények szervezését nem szabad az utolsó pillanatra hagyni, hogy a felmerülő szakmai kérdéseket időben lehessen egyeztetni a hatóság munkatársaival, ezáltal az idő nem szab korlátot a biztonságos megoldások megvalósításának!

A tájékoztató letölthető formátumban:

Tájékoztató rendezvények tűzvédelmi szabályairól