Lakástüzekkel kapcsolatos tűzmegelőzési tudnivalók

Baranya megyében az elmúlt években az otthon jellegű létesítményben bekövetkezett tűzeset történt, amely egy kis körültekintéssel és odafigyeléssel elkerülhető lett volna. A megelőzés jegyében a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a következő tájékoztatóban összefoglalta a lakástüzek megelőzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Tüzelő- fűtő berendezések

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot szabad használni.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés nem helyezhető el.

Ellenőriztessük rendszeresen szakemberrel a tűzveszélyes folyadékkal (olajjal) üzemelő fűtőkészüléket. Ne a berendezés közelében tárolja a fűtőanyagot, illetve azt csak a kihűlt állapotú fűtőberendezésbe töltse.

Rendszeresen (minden évben, lehetőleg a fűtési szezon megkezdése előtt) ellenőriztesse gázkészülékeink állapotát!

A gázzal üzemelő tűzhelyet, PB palackos hősugárzót ne használjon lakásfűtés céljára.

Villamos hősugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, közelébe éghető anyagot nem szabad helyezni.

Villamos fűtőberendezést soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető anyagból készült tárgyainkhoz.

Villamos fűtőberendezést ne csatlakoztassunk elektromos hosszabbító kábelhez.

Égéstermék-elvezetők (kémények)

Az újonnan létesített égéstermék-elvezetőnek a használatbavételkor, míg meglévő égéstermék-elvezető átalakítása, felújítása, valamint ismételt használatbavétele esetén az égéstermék-elvezetőnek az átalakítás, felújítás, valamint az ismételt használatbavétel időpontjában hatályos műszaki követelményeknek kell megfelelnie.

Helyszíni műszaki vizsgálatot kell kérni a kéményseprőtől:

  • égéstermék-elvezető (kémény) használatba vételét megelőzően
  • újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető (kémény) esetében,
  • használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy
  • tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint

b) meglévő égéstermék-elvezető átalakítása, felújítása, bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezését megelőzően.

Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik.

Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

A koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.

Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

Elektromos berendezések

Több elektromos hosszabbító kábelt ne csatlakoztasson egymásba.

Amennyiben elhagyja otthonát, áramtalanítsa elektromos berendezéseit (kivéve a 24 órás üzemű berendezéseket) egy esetleges elektromos zárlatból keletkező tűz megelőzése céljából (pl.: üzemelő mosógépét ne hagyja őrizetlenül).

Ne terhelje túl az elektromos hálózatot.

Az elektromos hálózatban keletkezett hibákat minden esetben szakemberrel javíttassa meg.

Egyéb fontos tudnivalók

Ha főzés során meggyullad a tűzhelyen az olaj, soha ne oltsa vízzel, hanem tegyen rá egy fedőt! Oxigén hiányában a tűz el fog aludni.

Soha ne hagyja őrizetlenül a tűzhelyre feltett ételt!

Kérjük, ne gyújtson rá ágyban, vagy kanapén, mert a lehulló parázs könnyen tüzet okozhat!

 

Javasolt otthon egy tűzoltó készülék készenlétben tartása, mert a kezdeti tüzek oltására hatékonyan alkalmazható, megelőzve ezáltal a komolyabb károkat és a személyi sérülést!

Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a tragédiák!

A tájékoztató letölthető formátumban:

Lakástüzekkel kapcsolatos tűzmegelőzési tudnivalók tájékoztató