Társasházi szemétledobók használatával kapcsolatos tudnivalók

Napjainkra megváltozott a társasházak szemétledobóinak használata. A társasházak lakói, többségében ma már inkább tárolási célokra használnák a korábban kialakított hulladékledobókat. A rendeltetéstől való eltérő használat azonban könnyen okozhat kiterjedt tüzet, ezért a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a következő tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

A szemétledobó összeköti az épület szintjeit, ezáltal egy kialakult tűz rendkívül gyorsan tud általa szintről-szintre terjedni. További veszélyt jelent a lakókra, hogy a szemétledobóban keletkezett tűz füstje és hője rendkívül megnehezíti a lépcsőházban való menekülést, és a mentést.

A szemétledobó helyiségek tároló helyiségként történő használata a létesítéskor hatályos jogszabályi előírások szerinti kialakítás mellett jogszabálysértő és szigorúan tilos! Helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A szemétledobó helyiségekben való tárolás csak akkor valósulhat meg, ha a szemétledobót eltávolítják a födémből és annak helyét arra alkalmas tűzgátló megoldással lezárják. A tűzgátlás megfelelő kialakítása céljából a lezárást a helyiség alatti és feletti födémen is el kell végezni.

A homlokzati síkon elhelyezett szemétledobó helyiségeknél, amennyiben ott tárolás történik a födém lezárása mellet a szintek közötti homlokzaton való tűz átterjedés meggátlásáról is megfelelő kialakítással gondoskodni kell.

A hatóság képviselői minden tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával vizsgálni fogják a hulladékledobó helyiségek rendeltetésszerű használatát.

Az egymás és önmagunk biztonságának megóvása közös érdek!

A tűzvédelmi szabályok a lakók biztonságát növelik, illetve tűz esetén az életmentés és a tűzoltás gyors végrehajtását segítik, emiatt nagyon fontos a jogszabályi rendelkezések ismerete és betartása.

A tájékoztató letölthető formátumban:

Társasházi szemétledobók tájékoztató