Pirotechnikai termékek felhasználása, birtoklása

A pirotechnikai eszközök felhasználása szigorú szabályokhoz kötött, bizonyos termékeket csak december végén lehet árusítani és felhasználni, azonban vannak olyan, kisebb veszélyt jelentő pirotechnikai kellékek, amelyek az év bármely időszakában felhasználhatók. A következő tájékoztatóban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket egész évben lehet vásárolni, birtokolni és felhasználni!

Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek, a 16. életévét betöltött személynek pedig a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek - a petárda kivételével - megvásárlásához, birtoklásához, valamint ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket, a 16. életévét be nem töltött személy 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel.

Közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, védett természeti területen, valamint rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen, magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó termék nem használható fel.

Pirotechnikai termékek felhasználásának és birtoklásának szabályai szilveszterkor

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18.00 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához nem kell engedély.

Fontos szabályok

 • Az 1. 2. és a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen nem használható fel.
 • Tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.
 • Nagykorú személynek nem kell külön engedély 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméknek a december 28 és január 5-e közötti időszakban - egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó - birtoklásához, tárolásához.
 • A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus irányításával használható fel.

A pirotechnikai termékek tárolásának és felhasználásának szabályai

Tárolási szabályok:

 • A pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható, el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül.
 • Lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani.
 • Tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható.
 • A pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és akaratlan gyújtástól védve tárolható.
 • Elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel.
 • A pirotechnikai termékeredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét.
 • A közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható.
 • Egy lakóegységen belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

Használati szabályok, jó tanácsok:

 • Csak forgalmazási engedéllyel rendelkező, az erre szakosodott üzletben vásároljon pirotechnikai terméket.
 • Csak magyar nyelvű használati utasítással ellátott érvényes szavatossági idejű tűzijáték terméket vásároljon.
 • A használat során mindig tartsa be a termékre vonatkozó használati szabályokat.
 • A rakéták vetőcsövét fixen rögzítse úgy, hogy a kimeneti nyílás felfelé nézzen.
 • A tűzijáték telepeket mindig vízszintes helyre kell fektetni úgy, hogy működés közben a telep ne dőlhessen az oldalára.
 • Egyenetlen talajról – kitámasztás nélkül - sose indítsuk el a tűzijáték telepet.
 • A kisebb tűzijáték telepeket (pl.: 20 mm / 16 lövés) működtetés előtt legalább 2 oldalról mindig ki kell támasztani, a nagyobb tűzijáték telepeket ajánlott kitámasztani.
 • Soha ne hajoljon a rakéta testek és a vetőcső fölé.
 • Az el nem működött tűzijáték testeket fokozott óvatossággal közelítse meg.
 • A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó terméket január 5-ig, valamint a hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó terméket a forgalmazóhoz vissza kell vinni, aki köteles azt visszavenni.

Petárdát, továbbá 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket megvásárolni, birtokolni és felhasználni egész évben szigorúan tilos!

A pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabályok megszegése szabálysértési, büntető, valamint tűzvédelmi hatósági eljárást vonhat maga után!

A tájékoztató letölthető formátumban:

Pirotechnikai termékek felhasználása, birtoklása tájékoztató