Igazgatóság vezetői

Mácsai Antal

  • Munkahely: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
  • Rendfokozat: tű. ezredes
  • Beosztás, munkakör: igazgató
  • Levélcím: H-7602 Pécs, Pf. 326.
  • Telefon: (+36-72) 587-100
  • E-mail cím: onenaln.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh
Mácsai Antal fotója

Önéletrajz:

A polgári védelmi szakterületen széles körű tapasztalattal, több mint két évtizedes rendvédelmi vezetői gyakorlattal rendelkezik. Részt vett külföldi és hazai természeti katasztrófák felszámolásában, több alkalommal irányítói feladatokat látott el. Jelentős szakmai tapasztalatokat szerzett a kommunikációs rendszerek, a nukleárisbaleset-elhárítás, a veszélyhelyzeti tervezés és a veszélyhelyzetek kezelése területén. Fontos feladatának tekinti a tapasztalatok átadását, a lakosság veszélyhelyzeti felkészítését, több száz diplomamunka elkészítését segítette konzulensként. Hívójeles rádióamatőr. Orosz nyelvvizsgával rendelkezik. A Rendészettudományi társaság, az OKF Tudományos Tanács tagja.

Szakmai pályája:

1983-1991 között a Magyar Honvédség, légvédelmi rakétás alakulatainál látott el tiszti beosztásokat 

1991-1999 között a Tolna Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság Szekszárdi Kirendeltség törzsparancsnok helyettese, majd Kirendeltség vezető 

2000- 2012. 06.30-ig a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

2012.07.01-től a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

Tanulmányok:

1978-ban a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola - híradástechnikai mérnök 

1998-ban a Janus Pannonius Tudományegyetem - környezetvédelmi szakmérnök, 

2011-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem – vegyi és környezetbiztonsági szakirány - védelmi igazgatási menedzser

Kitüntetések:

Haza szolgálatáért érdemérem bronz fokozat 

Védelmi Igazgatásért emlékérem arany fokozat 

Kiemelkedő tudományos munkáért emlékérem 

Vöröskeresztes munkáért ezüst fokozat 

Polgári Védelemért Miniszteri Díj 

Vöröskeresztes munkáért arany fokozat