Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88-89. §, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (4) és (5) bekezdés, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/D. § (1) bekezdés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/E. § (1) bekezdés és 1/F. § (1)-(3) bekezdés

Közzétéve: 2022-06-09
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés

Jelenleg nincs archivált anyag.

A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfeles és a nem meghatározható számú ügyfeles közhírré tételek az Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján

Közzétéve: 2022-06-09
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Hatósági hirdetmények - vízügy, vízvédelem

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja alapján

Közzétéve: 2022-06-09
Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Jelenleg nincs archivált anyag.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása: a szolgáltató nevét, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, az engedélyezett/folytatni kívánt/nem jogosult szolgáltatási tevékenység megjelölését (utóbbi esetben a tilalom időbeli és területi hatálya)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése

 

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdés

Jelenleg nincs archivált anyag.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályozása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés a) pontja. Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve: 2023-04-25
2023. éves Közbeszerzési terv

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés b) pontja

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés a)-b) pontja

Jelenleg nincs archivált anyag.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) bekezdés c) pontja

Jelenleg nincs archivált anyag.

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c) pontja

Jelenleg nincs archivált anyag.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása miatt - figyelemmel az EKR rendszer bevezetésére - a 2019. évtől már nem kell statisztikai összegzést készíteni és közzétenni.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer

2012. január 01. és december 31. közti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2013. január 01. és december 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. január 01. és március 31. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. április 01. és június 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. július 01. és szeptember 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2014. október 01. és december 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. január 01. és március 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. április 01. és június 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. július 01. és szeptember 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2015. október 01. és december 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2016. január 01. és március 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2016. április 01. és június 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2016. július 01. és szeptember 30. között ilyen kifizetés nem történt.
2016. október 01. és december 31. között ilyen kifizetés nem történt.
2017. január 01. és március 31. között ilyen kifizetés nem történt.
2017. április 01. és június 30. között ilyen kifizetés nem történt.

2017. július 01. és szeptember 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2017. október 01. és december 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2018. január 01. és március 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2018. április 01. és június 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2018. július 01. és szeptember 30. között ilyen kifizetés nem történt.
2018. október 01. és december 31. között ilyen kifizetés nem történt.
2019. január 01. és március 31. között ilyen kifizetés nem történt.

2019. április 01. és június 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2019. július 01. és szeptember 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2019. október 01. és december 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2020. január 01. és március 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2020. április 01. és június 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2020. július 01. és szeptember 30. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2020. október 01. és december 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2021. január 01. és március 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.

2021. április 01. és június 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2021. július 01. és szeptember 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2021. október 01. és december 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.
2022. január 01. és március 31. között ilyen összegű kifizetés nem történt.

2022. április 01. és június 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
2022. július 01. és szeptember 30. közötti időszakban ilyen összegű kifizetés nem történt.
 

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

nincs releváns adat, nem történt.