Iparbiztonsági szakterület

Az iparbiztonsági szakterület bemutatása

 

Az új katasztrófavédelmi törvényben (továbbiakban Kat.) és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátására, azzal összhangban a BM OKF-en, valamint annak mintájára a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon 2012. január elsejével új szervezeti struktúra alakult, amely  három pillérre épül: iparbiztonság, polgári védelem és tűzvédelem. A katasztrófavédelmi szerv a Kat. alapján a társhatóságokkal közös ellenőrzések lefolytatását, azaz az ún. supervisori ellenőrzések lefolytatását is jogosult kezdeményezni.  Az iparbiztonsági feladatok ellátását a hatósági osztályokkal való  szoros együttműködés keretében a vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő látja el. A szakterület széles hatósági és szakhatósági jogosítványokkal rendelkezik a a veszélyes üzemek felügyelete, a veszélyes áruk közúti, vasúti, belvízi és légi szállításának ellenőrzése,  a kritikus infrastruktúra védelem, a nukleárisbaleset-elhárítás és – 2014. szeptember 10. óta a katasztrófavédelmen belüli új jogintézményként – a vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök gyakorlása során. Mindezek mellett az iparbiztonsági szakterülethez tartozik a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatára jogosult gázszerelők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, valamint a helyi szerv hatósági jogkörében tartozik a felülvizsgálatokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott körű felhasználói kérelmeinek elintézése, valamint a nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

 


Kapcsolódó dokumentumok:

(2019.10.10.)