Mentőszervezetek

Az állampolgárok önmentő képességének fejlesztése érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet támogatja az önkéntes alapon létrehozott polgári védelmi szervezetek, egyesületek létrehozását.

Önkéntesség

Az önkéntesség a társadalmi tőke legfontosabb építőereje. A társadalmi tőke épülésével a társadalmi lét sokféle területe épül: fejlődik az egyének közötti együttműködés, működik a közösségek hálózata, javulnak a gazdasági mutatók, a foglalkoztatás számai, csökken a kiilleszkedés veszélye. Ha lehetővé tesszük a szervezetek, egyének, közösségek önkéntes tevékenységét, akkor növeljük az önvédelmi képességet.

Az önkéntességre hajlandó állampolgárok szerepvállalása különböző; van aki élethelyzetétől függően egy adott szituációban kész közösségi feladatot vállalni egy adott káreseményben (pl: 2013-as dunai árvíz), de nem kíván elköteleződni sem polgári védelmi szervezetben, sem önkéntes egyesületben.

Katasztrófavédelem

Települési szervezetek

A településeken létrehozott önkéntes polgári védelmi szervezetek fogadni tudják a társadalmi szerepvállalásra kész állampolgárok jelentkezését, és egyben a védekezéskor biztosítják a szervezett, szakmailag felkészült jelenlétet a helyben bekövetkező, védekezést, helyreállítást igénylő káresetek alakalmával. A helyismeretüket-, mindennapi kapcsolatrendszerüket használva a védekezés azonnali megkezdésével reagálni tudnak. Az önkéntesség az egyén szerepvállalásán alapszik, ezért támogatjuk, hogy egy önkéntes aktív tagja lehessen a saját településének védelmére létrehozott csapatban, de többletet vállalva tagja lehessen egy területi rendeltetésű (akár járási-, megyei-, vagy országos) mentőcsoportnak is.

Járási szervezetek

A járásokban létrejött mentőszervezetek területi szinten alkalmazhatóak az inkább emberi erőforrást igénylő káreseteknél, de védőeszközeik, felszereléseik alkalmassá teszik őket összetettebb kárhelyszíni műveletekre.  Alkalmazásuk elrendelésével a mentőcsoportok operatív katasztrófavédelmi feladatokat-, különleges jogrendben a lakosság védelmét szolgáló honvédelmi feladatokat végeznek, amellyel elsősorban a településeken védekezők munkáját támogatják, de segítik  a védekezésben érintett állami szervezeteket is.

Vármegyei szervezet

A vármegyei Mecsek Mentőcsoport speciális képességeivel kiegészíti a ritkábban előforduló, de összetettebb kutató, mentő kapacitást igénylő esetekben a hivatásos tűzoltóság (és más rendvédelmi-, állami szerv) tevékenységét.

 

Támogatás

Az önkéntes személy a saját munkájáért nem kér ellenszolgáltatást, de a munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült költségek térítésére jogosult. Az önkéntesség hosszú távú megőrzése miatt a katasztrófavédelem érdeke, hogy ezek a térítések teljesüljenek az egyén, valamint a mentőcsoportok (egyesületek) irányába. A katasztrófavédelmi törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek nevesítik a költségtérítésekre vonatkozó szabályokat (vis maior, veszélyhelyzet).

Fentiek figyelembe vételével fontos, hogy a közigazgatás szereplői az erkölcsi támogatás mellett anyagi segítséget is adjanak.  A polgármestereknek támogatni kell az önkéntes tűzoltó egyesületeket, azonban a létrehozott (jogi személyiségű) szervezetek működését, fenntartását biztosító normatív (kiszámítható, alanyi jogon járó, feltételeken alapuló) támogatás rendszere jelenleg nem biztosított.

A különböző pályázati források lehetőséget adnak a civil szervezetek katasztrófavédelmi irányú felhasználásainak (eszközfejlesztés, rendezvényszervezés – gyakorlat) elnyerésére. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság évente pályázatot hirdet az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, műszaki-technikai, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának és vizsgáztatásának támogatására.