Tartalomjegyzék

A 2019. évet értékelte az igazgatóság

2020. február 13.

Évértékelő tiszti értekezletet tartott a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. február 12-én.

A Magtár Látogatóközpont előadótermében tartott rendezvényen Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, főtanácsos, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos polgári védelmi főfelügyelője, Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott, Dunai Péter, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, a társ- és együttműködő szervek és az önkéntes mentőszervezetek vezetői, valamint az igazgatóság tiszti állománya vett részt.

A rendezvényen elsőként egy videó összeállítást tekintettek meg a résztvevők, amely az igazgatóság legfontosabb eseményeit foglalta össze az elmúlt évről.

Ezt követően Mácsai Antal tűzoltó ezredes, főtanácsos, igazgató az egyes szakterületek munkáját értékelte a 2019-es évben kitűzött célok szempontjából. 2019-ben az utóbbi évekhez képest megnőtt a riasztások száma, a káresetek közül pedig a szabadtéri tüzekhez, közúti balesetekhez, valamint életmentés igénylő esetekhez vonultak a legnagyobb számban a megye tűzoltói. Az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek továbbra is nagy számban fordultak elő, de a hatékony megelőzési tevékenységnek köszönhetően évről évre csökken ezeknek a száma. Az igazgató kiemelte, hogy a káreseti statisztikák az állomány képzése során, a feladatok és gyakorlatok meghatározásában is szerepet játszottak. Az ezredes beszélt a szabadtéri tűzesetekről, a tűzvédelmi ellenőrzésekről, tűzvizsgálatokról és a végrehajtott gyakorlatokról is. Szó volt az állomány számára szervezett felkészítésekről, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a mobil labor tevékenységéről, a hatósági területen végzett munkáról, a veszélyesáru-szállítás ellenőrzéséről, valamint a veszélyes ipari üzemek felügyeletéről. Igazgató úr kiemelte az önkéntes tűzoltó egyesületek munkáját hatékony részvételüket a káresemények kezelése során. Beszélt továbbá a települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítéséről, a közösségi szolgálat hasznosságáról, valamint a BM OKF által biztosított eszközbeszerzési pályázatokról is. A megelőzési tevékenységet érintően Mácsai Antal kiemelte a Baranya Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tevékenységét, rendezvényeken való részvételét. Az igazgató szólt a funkcionális területek támogató tevékenységéről, tájékoztatott az elmúlt évi fejlesztésekről és beruházásokról is. Mácsai Antal évértékelő beszédének befejezéseként megköszönte minden együttműködő- és társszervnek, a gazdálkodó, civil és karitatív szervezeteknek, hogy támogatták az igazgatóság munkáját és egyúttal biztosította a meghívott vendégeket arról, hogy ebben az évben is számíthatnak a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra.

Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelő elsőként tolmácsolta Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató gratulációját és elismerését az igazgatóság 2019. évi tevékenységéhez, munkájához, elért eredményeihez. A dandártábornok úr beszédében összevetette a megyei és országos statisztikai adatokat a beavatkozásokról, majd kiemelte azokat az országos és nemzetközi szintű gyakorlatokat, amelyen a megyei hivatásos állományból is többen részt vettek. Külön kihangsúlyozta a nemzetközi kötéltechnikai versenyen elért kiváló eredményt, amelyben két baranyai hivatásos tűzoltó is aktívan részt vett. A jelenlevő vendégekhez fordulva, megköszönte nekik az egész éves együttműködést és felhívta a figyelmet arra, hogy bármely területen igazán komoly eredményeket csak így együtt lehet elérni. Végezetül a főfelügyelő gratulált és megköszönte az elvégzett munkát és arra kérte a vezetőket, hogy ezeket az elismerő szavakat adják át mindazoknak, akik most nincsenek itt, mert éppen a szoláglati feladataikat teljesítik és azoknak a helyi szintű együttműködőknek is, akik a katasztrófavédelem feladatellátásában segítséget nyújtanak.

 

 

Fotó: Dr. Sárkány Sándor tű. százados - Baranya MKI