Tűzvédelmi szakmai nap

2022. május 18.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 2015. évi hatálybalépését és a 2020. évi finomhangolást követően ez év júniusától tovább fejlődik a tűzvédelmi szabályozás.

A jogalkalmazás elősegítése érdekében szervezett megyei szakmai napot a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beruházók, kivitelezők, üzemeltetők részére. A képzést Karsa Róbert tűzoltó ezredes igazgatóhelyettes nyitotta meg. Ezt követték a szakmai előadások, melyek egy-egy fő témakör köré csoportosultak, összefoglalva mind az OTSZ, mind pedig a TvMI-k (tűzvédelmi műszaki irányelvek) módosításait.

Karsa Róbert köszönti a résztvevőket

A 2015. március 5-én hatályba lépett és új szabályozási modellt alkalmazó OTSZ fő újdonsága a tervezői szabadság előtérbe helyezése volt, amelyet a védelmi követelmények és a műszaki megoldások szétválasztása tett lehetővé, a tűzvédelmi követelményeket meghatározó jogszabály és a TvMI-k bevezetésével.  

A 2022. június 13-án, a kihirdetését követő hatvanadik napon hatályba lépő, az OTSZ további módosításait tartalmazó 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet fő célkitűzése, hogy a tűzvédelmi követelményrendszer is támogassa az építőipari műszaki fejlődés eredményeit, teret adva a korszerű és rugalmas tűzvédelmi tervezésnek, egyben megőrizve az életvédelmi, vagyonvédelmi célok elsőségét. A módosítás tartalmazza a közép-európai országok tűzvédelmi szabályozásának vizsgálata alapján hazánkban is alkalmazható jó megoldásokat, egyszerűsítéseket, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján tovább enyhíti a tűzvédelmi követelményeket.

A rendelet külön hangsúlyt helyez a tételes műszaki megoldások jogszabályból való teljeskörű kivezetésére, az utóbbi évek logisztikai fejlesztéseivel kapcsolatosan alkalmazott létesítmények, elsősorban az ipari tárolás műszaki megoldásainak rugalmas engedélyezési lehetőségeinek biztosítására, illetve a műemléki környezethez igazodó berendezésekkel kapcsolatos eltérésekre.

szórólapok, tájékoztatók, tollak

Az OTSZ-hez igazodó felülvizsgált tűzvédelmi műszaki irányelvek (TvMI) már elérhetőek a katasztrófavédelem honlapján.

 

Szöveg: Fischer András tűzoltó alezredes - Baranya MKI

Fotó: Horváth Nikolett Csilla tűzoltó főhadnagy - Baranya MKI