Igazgatóság

Az emberiséget történelme során folyamatosan fenyegették a különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek és az olyan erőszakos cselekmények is, mint az ellenségeskedések és a háborúk. Az emberi életre, a környezetre és az anyagi javakra kiható kockázatok kezelésére, a veszélyek elhárítására, a veszteségek csökkentésére kialakultak a megfelelő szervezeti rendszerek és szolgálatok. Magyarországon a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát.

Elődszervezetek

A magyar katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem állami feladatokat ellátó szervezeteiből jött létre. Az összevonás a nagyobb hatékonyság érdekében egy természetes fejlődési folyamat eredményeképpen valósult meg, amelyben a nemzetközi hatások és tapasztalatok is szerepet játszottak. Az összevonásról törvény rendelkezett.

A katasztrófavédelmi szervezet megalakulása

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 2000. január 1-jén jött létre. Állami feladatot ellátó szervezet, amelynek fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzet-kezelési, valamint a helyreállítási időszakokban jelentek meg. Szervezeti felépítését tekintve háromszintű volt: országos szintje a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és háttérintézményei, melynek alárendeltségében területi szervként működtek a vármegyei igazgatóságok és azok helyi szerveiként a polgári védelmi kirendeltségek. A szervezet folyamatosan igazodott az egységes európai ötszintű közigazgatási térségi rendszerhez.

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2012. január 1. napjával az önkormányzatoktól leváltak és 2012. április 1. napjával beolvadtak a katasztrófavédelem szervezetébe. 2012. április 1. napjától a katasztrófavédelem szervezete négy szinten működik. Az országos szint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és háttérintézményei, ennek alárendeltségében működnek az önálló gazdálkodással és jogképességgel rendelkező vármegyei igazgatóságok. A vármegyei igazgatóságok alatt a kirendeltségek találhatók, melyek alárendelt szervei tűzoltó-parancsnokságok.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szakmai felügyeletet gyakorolnak a megmaradt önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint mentőszervezetek felett.

A katasztrófavédelem szervezete feladatait más állami szervekkel, szolgálatokkal, civil szervezetekkel és a helyi önkormányzatokkal szoros együttműködésben végzi.

Igazgatóságunkról

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Belügyminisztériumhoz tartozó, a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Igazgató: Mácsai Antal tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos
Igazgatóhelyettes: Karsa Róbert tűzoltó ezredes, tűzoltósági tanácsos
Igazgatóság címe: 7630 Pécs, Engel János József u. 1.
Telefon/fax: 72/587-100
E-mail: onenaln.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh

Az igazgatóság feladatai elsősorban: jogszabály-előkészítésben való közreműködés és normatív szakmai szabályozás, a szakmai követelmények normatív és eseti meghatározása, humánpolitika, személyzeti igazgatás, költségvetési-gazdálkodási, műszaki, informatikai-hírközlési, logisztikai, készletezési feladatok, ellenőrzés-felügyelet, a katasztrófa-elhárítás operatív irányítása a vármegye területét veszélyeztető hatások folyamatos elemzése, értékelése, a veszélyeztető tendenciák alapján stratégiai tervezési, előkészítési szabályozási feladatok ellátása a megelőzési-felkészülési, veszélyhelyzet-kezelési feladatok tekintetében a szakmai követelmények egységes érvényesülésének, a térségi szervek leterheltsége időbeni és térbeli megoszlásának folyamatos vizsgálata a stratégiai értékelő, elemző, tervező munka eredménye alapján az elkövetkező időszak megelőzési, felkészülési tevékenységének meghatározása (irányok, súlypontok) az önkormányzati és közigazgatási vezetők, a lakosság széles köre természeti és civilizációs veszélyek megelőzésére, hatásuk csökkentése érdekében történő felkészítés elveinek és gyakorlatának kialakítása középtávú tervezés a katasztrófavédelmi szervezetrendszer belső szerkezetére vonatkozóan a katasztrófavédelmi és tűzoltó erők-eszközök tartós, valamint eseti átcsoportosításának végrehajtása a megelőzés, valamint az operatív beavatkozó tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében a felsorolt feladatok ellátása érdekében a polgári védelmi kirendeltségek ellenőrzése és irányítása, valamint a tűzoltóságok szakmai tevékenységének felügyelete, szakirányítása alárendelt szervek minősített időszaki tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése együttműködés a hazai és határ menti nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, az országos hatáskörű szervek ágazati, vármegyei, regionális katasztrófavédelmi szervezeteivel, valamint az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetekkel.