Mecsek Mentőcsoport

A Mecsek Mentőcsoport olyan képességű csoport, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

Katasztrófavédelem A megyei Mecsek Mentőcsoport speciális képességeivel kiegészíti a ritkábban előforduló, de összetettebb kutató, mentő kapacitást igénylő esetekben a hivatásos tűzoltóság (és más rendvédelmi-, állami szerv) tevékenységét.

 

Az MMCS célja
Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a magyar hatályos jogszabályok alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységek végrehajtására. Olyan képességű csoport megalakítása tehát, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

Az MMCS rendeltetése
Baranya megye védelmére, valamint a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely gyors készenlétű polgári védelmi szervezet formájában képes a megye veszélyeztetettségéből, különösen a vizek kártételei-, valamint a rendkívüli időjárási veszélyhelyzetekből adódó helyzetek során jelentkező kutatási és mentési szakfeladatokat ellátni. A szervezet alkalmazására a vonatkozó jogszabály szerint akkor kerülhet sor, ha más szervek (tűzoltóság, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve, ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt indokolttá teszi.

Az MMCS személyi állományának összetétele
A szervezet társadalmi-és karitatív szervezetek, valamint gazdálkodó szervek állományából illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság valamint szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

Az MMCS szervezeti felépítése
A mentőcsoport az ENSZ INSARAG Irányelvek szerinti komponensekből áll:
    - Vezetési komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság)
    - Kutatási Komponens
    - Mentési Komponens
    - Egészségügyi komponens
    - Logisztikai komponens (megyei katasztrófavédelmi igazgatóság)

Az MMCS tagszervezetei:
* Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
* Baranya Speciális Mentők
* Misina Mentőcsoport
* Mecseknádasdi Önkéntes Tűzoltóság
* KŐKA Kft.
* Krízis Intervenciós Team