HIRDETMÉNY

2021. szeptember 28.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Baranya MKI) pályázatot hirdet az irányítása alatt álló Baranya MKI Sellyei Őrs, természetben Sellye, Dráva utca 23. szám alatti, Sellye belterület 1009/2 hrsz.-ú, ingatlanon található 30 m-es URH antennatorony és hozzátartozó 3m2 ingatlanrész bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

A bérleti jogviszonyt 10 éves határozott időtartamra szól. A beérkező pályázatok közötti rangsorolás bérleti díj mértéke szerint történik. A nyertes pályázat a legmagasabb bérleti díjat tartalmazó ajánlat lesz. 

A bérlemény minimum díja: 720.000.- Ft/év 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021.10.14. 13:30 óra. 

 

Az ajánlat benyújtásának módja:

  • az ajánlatot, összefűzve, 1 eredeti példányban, cégszerűen aláírva, zárt csomagolásban benyújtva postai úton vagy személyesen,

 a fent jelzett időpontig.

Zárt csomagolásban történő benyújtás esetén a lezárt csomagolást a következő felirattal kell ellátni:

Baranya MKI Sellyei Őrs, természetben Sellye, Dráva utca 23. szám alatti, Sellye belterület 1009/2 hrsz.-ú, ingatlanon található 30 m-es URH antennatorony és hozzátartozó 3m2 ingatlanrész bérleti szerződés útján történő hasznosítására” című bérleti szerződési eljárásra. Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” 

Név „sk” felbontásra

A postán feladott ajánlatnak a megadott határidőig az ajánlat beadásának helyszínére meg kell érkeznie, a határidőre történő beérkezés az Ajánlattevő felelőssége.

 

Az ajánlathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

  1. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni - jelen ajánlatkérés 1. számú mellékletében található – kérelmet, amelynek minden sorát kötelező kitölteni.
  2. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni - jelen ajánlatkérés 2. számú mellékletében található – felolvasólapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni.
  3. Kitöltött és cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat (3. számú melléklet),
  4. Amennyiben az ajánlattevő - működési formájára tekintettel - rendelkezik aláírási címpéldánnyal, úgy annak másolati példányát kérjük az ajánlathoz csatolni. 
  5. Ajánlattevő nyilatkozata az adó- és köztartozás mentességről, amennyiben az ajánlattevő nem szerepel a NAV Köztartozásmentes adózói adatbázisban. (nyilatkozatminta nem készült)

 

A késve beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő nem fogadja el.

Az ajánlatok felnyitása 2021.10.14. napján 14:00 órakor történik, az elbírálása 2021.10.22-ig történik. A pályázat eredményéről az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket 2021.10.25-ig elektronikus levélben értesítjük. A vonatkozó bérleti szerződést a nyertes pályázóval 10 évre kötjük meg.

Az ajánlatok kidolgozásához rendelkezésre bocsájtjuk a bérleti jogviszonyra vonatkozó szerződéstervezet szövegét, Kérelem, Felolvasólap, Átláthatósági nyilatkozat mintákat, mely jelen hirdetmény mellékleteit képezi. 

 

A helyszín megtekintésére lehetőséget 2021.10.11-én biztosítunk. Ezzel kapcsolatos szándékát kérem, hogy legkésőbb 2021.10.08-ig jelezze az vatngyna.onenaln@xngirq.tbi.uh email címen.